Nawigacja
TECHNIK ELEKTRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zespół muzyczny zlecił firmie wykonującej usługi elektroniczne zaprojektowanie i wykonanie korektora graficznego posiadającego określone parametry techniczne. Po zaprojektowaniu urządzenia wykonano jego prototyp. Następnie uruchomiono urządzenie, poddano go badaniom w celu sprawdzenia zgodności jego parametrów z założonymi parametrami technicznymi. Jednym ze sprawdzanych bloków korektora graficznego był zespół filtrów aktywnych.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania filtru aktywnego, którego schemat i dane techniczne przedstawiono w załącznikach 1 i 2.
Wyznacz charakterystykę przejściową Uwy = f (Uwe) przy f = fo oraz charakterystykę częstotliwościową Ku = f (f) przy Uwe = const. Oblicz parametry filtru i porównaj je z danymi technicznymi (Załącznik 2). Parametry filtru mogą odbiegać od założonych o ±10%. Przedstaw wnioski dotyczące poprawności działania filtru aktywnego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania, danych technicznych układu, wyposażenia stanowiska pomiarowego i wykonanych pomiarów.
 3. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i badaniem filtru aktywnego oraz wykaz mierzonych i obliczanych jego parametrów.
 4. Schematy układów pomiarowych do wyznaczania:
  - charakterystyki przejściowej Uwy = f (Uwe) przy f = fo,
  - charakterystyki częstotliwościowej Ku = f (f) przy Uwe = const.,
  oraz opis sposobu wykonania pomiarów przy wyznaczaniu charakterystyk.
 5. Wskazania eksploatacyjne dotyczące filtru wynikające z założonych parametrów
  technicznych i użytkowych.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ELEKTRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2006   (DARMOWY)
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK - CZERWIEC 2006
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania regulowanego zasilacza stabilizowanego, zgodnie z jego danymi technicznymi (Załącznik 1).
Opracuj wyniki pomiarów uzyskane podczas badania regulowanego zasilacza stabilizowanego na stanowisku wyposażonym zgodnie z Załącznikiem 2, w symulowanych warunkach obciążenia dla dwóch nastaw napięć wyjściowych 5 V i 12 V (Załącznik 3). Porównaj uzyskane wyniki z danymi technicznymi, oraz sformułuj wnioski dotyczące poprawności działania i użytkowania regulowanego zasilacza stabilizowanego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania regulowanego zasilacza stabilizowanego.
 4. Wykaz mierzonych i obliczanych charakterystycznych parametrów regulowanego zasilacza stabilizowanego.
 5. Schematy układów pomiarowych do sprawdzenia działania regulowanego zasilacza stabilizowanego.
 6. Opis sposobu pomiarów charakterystycznych parametrów regulowanego zasilacza stabilizowanego.
 7. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika regulowanego zasilacza stabilizowanego wynikające z założonych warunków technicznych dotyczące zasilania, obciążenia oraz warunków środowiskowych wymaganych podczas działania urządzenia.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ELEKTRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do zasilania eksperymentalnych układów elektronicznych prądem stałym o maksymalnej wartości Imax = 0,2 A niezbędna jest nastawa napięć: 5 V, 7,5 V, 10 V i 12,5 V uzyskiwanych z wyjścia programowalnego cyfrowo regulatora napięcia stabilizowanego, którego schemat ideowy i dane techniczne zawiera załącznik 1.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z nastawą żądanych napięć wyjściowych. przez dobór czterech rezystorów dzielnika napięcia, określonych kodem wejść cyfrowych dekodera BCD na kod dziesiętny (1 z 10-ciu) w programowalnym cyfrowo regulatorze napięcia stabilizowanego, oraz prac związanych z uruchomieniem programowalnego cyfrowo regulatora napięcia stabilizowanego i sprawdzeniem jego parametrów w warunkach symulowanego obciążenia.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Opis działań związanych z wykonaniem zadania dotyczących:
  - postępowania podczas nastawy żądanego napięcia wyjściowego,
  - uruchomienia i sprawdzenia parametrów programowalnego cyfrowo regulatora napięcia stabilizowanego z układem LM 317AT.
 4. Schemat układu pomiarowego do sprawdzenia parametrów programowalnego cyfrowo regulatora napięcia stabilizowanego.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ELEKTRONIK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK ELEKTRONIK

TECHNIK ELEKTRONIK - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania akustycznego wzmacniacza mocy z układem scalonym TDA 2030 w typowym układzie aplikacyjnym opisanym w załączniku 1, zgodnie z jego danymi technicznymi zawartymi w załączniku 1.
Na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych zgodnie z instrukcją serwisową określ charakterystyczne parametry wzmacniacza mocy (Załącznik 3). Porównaj je z danymi technicznymi, sformułuj wnioski dotyczące uzyskanych parametrów i ich wpływu na eksploatację wzmacniacza.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia - dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
3. Wykaz działań związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania akustycznego wzmacniacza mocy z układem scalonym TDA 2030.
4. Schematy układów pomiarowych do sprawdzenia parametrów akustycznego wzmacniacza mocy z układem scalonym TDA 2030.
5. Opis sposobu pomiarów charakterystycznych parametrów akustycznego wzmacniacza mocy z układem scalonym TDA 2030.
6. Wskazania eksploatacyjne dla użytkowników akustycznego wzmacniacza mocy.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

1. Zestawienie wyników obliczeń uzyskanych na podstawie wyników pomiarów.
2. Interpretację graficzną wyników pomiarów w postaci charakterystyk dynamicznych: PWY, h, n = f (UWL) i częstotliwościowych: PWY, h = f (f).
3. Analizę wyników pomiarów parametrów wzmacniacza mocy oraz jego charakterystyk w celu porównania z danymi katalogowymi.
4. Wnioski wynikające z interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 7 2 3 4 5 6
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?