Nawigacja
TECHNIK EKONOMISTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Hurtownia Odzieży Skórzanej „Renifer” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż towarów na rynku krajowym. Spółka jest zainteresowana terminowym regulowaniem zobowiązań bieżących o różnym okresie spłaty.

W grudniu 2007 roku w hurtowni „Renifer” miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

- 10.12.2007 r. sprzedano 50 sztuk płaszczy skórzanych dla Salonu Mody „Mój Styl” w Opolu (Załącznik 5),
- 10.12.2007 r. wydano płaszcze skórzane z magazynu po rzeczywistej cenie zakupu (Załącznik 6),
- 14.12.2007 r. Salon Mody „Mój Styl” w Opolu złożył reklamację na 10 sztuk płaszczy skórzanych z powodu ukrytych wad jakościowych. Reklamację uznano i sporządzono fakturę VAT korygującą (Załącznik 7),
- 15.12.2007 r. przyjęto do magazynu płaszcze skórzane zwrócone przez Salon Mody „Mój Styl” w Opolu w związku z uznaną reklamacją,
- 31.12.2007 r. naliczono wynagrodzenie pracownikowi za grudzień 2007 r.,
- 31.12.2007 r. naliczono składki ZUS od wynagrodzenia finansowane przez hurtownię „Renifer”,
- 31.12.2007 r. sporządzono polecenie przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2007 r.

Opracuj projekt realizacji prac ekonomiczno – biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni „Renifer” w grudniu 2007 r., ewidencję operacji gospodarczych z grudnia 2007 r. oraz analizę płynności finansowej hurtowni w latach 2006 - 2007.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK EKONOMISTA - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2007)   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA - CZERWIEC 2007
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

Tytuł pracy egzaminacyjnej:

Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni „Elektra” w grudniu 2006 r., rocznego zeznania podatkowego za rok 2006, ewidencji operacji gospodarczych z grudnia 2006 r. oraz analizy opłacalności sprzedaży w latach 2004 - 2006.

Założenia:

a) Założenia dotyczące zaistniałych zdarzeń gospodarczych:

 • Zakupiono 1000 szt. Silników i przyjęto je do magazynu
 • Pobrani z magazynu materiały (kartony)
 • Sprzedano 900 szt silników i wydano je z magazynu
 • Dokonano księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za rok 2006

b ) założenia dotyczące analizy opłacalności sprzedaży w hurtowni:

 • firma zakłada, że sprzedaż silników będzie opłacalna, jeżeli z jednej złotówki sprzedaży osiągnie się 7 groszy zysku (7%)
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • ............................. CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni „Elektra”:

 • Ujęcie danych z FVZ nr 1/12/06 z dn. 01.12.2006r w rejestrze zakupu VAT za grudzień 2006
 • Wycena przyjętych do magazynu silników po rzeczywistej cenie zakupu i sporządzenie dokumentu PZ nr 1/12/06
 • Wycena 100 szt kartonów po 0,40 zł/kt potrzebnych do przepakowania silników i sporządzenie dokumentu RW nr 1/12/06
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • ............................. CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK EKONOMISTA - Zadanie praktyczne próbne LUTY 2006   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA - LUTY 2006
Zadanie próbne (egzamin zawodowy)

Przedsiębiorstwo Odzieżowe „Alka” Sp. z o.o. z Grudziądza produkuje garnitury męskie. Dla zapewnienia ciągłości produkcji utrzymuje zapasy materiałów przez 14 dni. Natomiast w celu zachowania zdolności do finansowania bieżącej działalności z własnych środków finansowych wystawia faktury z terminem płatności nie przekraczającym 23 dni.

W grudniu 2004 roku przedsiębiorstwo:

– zakupiło w Zakładach Włókienniczych 1 000 mb podszewki po 8 zł/mb i przyjęło do magazynu wg rzeczywistej ceny zakupu (Załącznik 5),
– zużyło 1 500 mb tkaniny wełnianej po 24 zł/mb do uszycia garniturów,
– sprzedało Hurtowni Odzieży „Patryk” cały zapas garniturów – 100 sztuk, jednostkowy koszt wytworzenia 640 zł, narzut zysku wynosi 25% jednostkowego kosztu  wytworzenia (VAT podstawowy),
– sprzedane garnitury wydało z magazynu (ewidencja po rzeczywistym koszcie wytworzenia),
– otrzymało od odbiorcy przelew na kwotę (fragment wyciągu bankowego – Załącznik 3)
– dokonało księgowań ustalających wysokość zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatku VAT.

Opracuj projekt realizacji prac ekonomiczno – biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji gospodarczych oraz analizę gospodarowania  zapasami i należnościami przez P.O. „Alka”. Sporządź dokumenty i sprawozdania dotyczące  funkcjonowania P.O. „Alka” w grudniu 2004 r., sporządź ewidencję operacji gospodarczych,  które miały miejsce w grudniu 2004 r. oraz przeprowadź analizę gospodarowania zapasami  i należnościami przez P.O. „Alka” ujętymi w projekcie realizacji.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

– wykaz prac ekonomiczno – biurowych związanych ze sporządzaniem dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania P.O. „Alka” w grudniu 2004 r., przedstawiony w formie listy prac lub schematu,
– komplet dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z grudnia 2004 r.,
– sprawozdanie dotyczące funkcjonowania P.O. „Alka” w grudniu 2004 r.,
– wykaz prac ekonomiczno – biurowych związanych z ewidencją operacji gospodarczych z grudnia 2004 r.,
– ewidencję operacji gospodarczych z grudnia 2004 r.,
– wykaz prac ekonomiczno – biurowych związanych z analizą gospodarowania zapasami i należnościami przez P.O. „Alka” w roku 2003 i 2004.,
– ocenę gospodarowania zapasami i należnościami przez P.O. „Alka” w roku 2003 i 2004.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK EKONOMISTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Spółka „Elektra” w Opolu prowadzi handel hurtowy silnikami elektrycznymi. Sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT. Kierownictwo przedsiębiorstwa zakłada, że sprzedaż silników będzie opłacalna, jeżeli z jednej złotówki sprzedaży osiągnie się 7 groszy zysku.

W grudniu 2006 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

- 01.12.06 r. zakupiono w Fabryce Silników Elektrycznych „Silma” w Nysie 1000 sztuk silników elektrycznych typu TE-06 po cenie 60 zł/szt. (Załącznik 5.). Silniki dostarczono w zgrzewkach umieszczonych na paletach drewnianych (10 palet po 100 sztuk),
- 01.12.06 r. silniki przyjęto do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu w ilości zgodnej z dokumentem zakupu,
- 07.12.06 r. pobrano z magazynu materiałów 1 000 sztuk kartonów jednorazowego użytku po cenie 0,40 zł/szt. w celu przepakowania silników do opakowań jednostkowych,
- 08.12.06 r. sprzedano 900 sztuk silników typu TE-06 Zakładowi Usługowo – Remontowemu w Opolu (Załącznik 2.) ustalając marżę w wysokości 25% ceny zakupu,
- 08.12.06 r. wydano z magazynu sprzedane silniki elektryczne po rzeczywistej cenie zakupu,
- 31.12.2006 r. dokonano księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za rok 2006.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni „Elektra” w grudniu 2006 r., rocznego zeznania podatkowego za rok 2006, ewidencji operacji gospodarczych z grudnia 2006 r. oraz
analizy opłacalności sprzedaży w latach 2004 - 2006.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni „Elektra” w grudniu 2006 i rocznego zeznania podatkowego za rok 2006.
 4. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych w grudniu 2006 r.
 5. Wykaz operacji gospodarczych z grudnia 2006 r.
 6. Wykaz prac związanych z analizą opłacalności sprzedaży w latach 2004 – 2006.
 7. Komplet sporządzonych i zadekretowanych dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z grudnia 2006 r.
 8. Sporządzoną ewidencję operacji gospodarczych z grudnia 2006 r.
 9. Sporządzone zeznanie podatkowe za rok 2006.
 10. Sporządzoną analizę opłacalności sprzedaży w hurtowni „Elektra” w latach 2004 – 2006.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 22 z 22 17 18 19 20 21
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?