Nawigacja
TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.2 - BD.1 - BUD.13) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.2 - BD.1 - BUD.13) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym przygotuj podbudowę z pospółki, a następnie ułóż fragment nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej, zgodnie z rysunkami 1 i 2, z zachowaniem wymagań technicznych zamieszczonych w tabeli 1.
Po przygotowaniu podbudowy, a następnie po przygotowaniu podsypki zgłoś każdorazowo te fakty przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki i za każdym razem poczekaj na polecenie kontynuowania prac.
Spoiny między kostkami ułożonej nawierzchni wypełnij piaskiem przez ich zamulenie.
Do wykonania zadania użyj przygotowanych materiałów budowlanych, sprzętu i narzędzi.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 9 z 9 4 5 6 7 8
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?