Nawigacja
TECHNIK BHP) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2010   (DARMOWY)
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STYCZEŃ 2010
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Operator żurawia obsługuje żuraw na budowie wysokich obiektów budowlanych. Praca odbywa się na dwie zmiany, niezależnie od pory roku. Operator nie wykonuje napraw oraz konserwacji i przeglądów żurawia. Wykonaj analizę i ocenę stanowiska pracy operatora żurawia pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i ryzyka zawodowego. Zaproponuj działania prowadzące do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł wynikający z treści zadania.
 2. Założenia niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wymagania dla analizowanego stanowiska pracy wraz z oceną spełnienia tych wymagań w odniesieniu do przepisów zamieszczonych w Załączniku 3.
 4. Analizę obciążenia statycznego metodą OWAS, określenie obciążenia.
 5. Wykaz zagrożeń na stanowisku operatora żurawia (możesz go sporządzić w formie Karty informacji o zagrożeniach na stanowisku operatora żurawia wg załączonego wzoru).
 6. Analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy metodą RISK SCORE (możesz wykorzystać Kartę analizy i oceny ryzyka zawodowego metodą RISK SCORE wg załączonego wzoru).
 7. ......................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BHP) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2009   (DARMOWY)
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - STYCZEŃ 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W budynku zakładu mechanicznego znajduje się kilka pomieszczeń, z których jedno przeznaczone jest do pracy księgowej tego zakładu. Wykonaj analizę i ocenę stanowiska pracy księgowej pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii i ryzyka zawodowego w oparciu o przedstawiony opis biura i plan pomieszczenia (załączniki 1 i 2) oraz przepisy i normy (załączniki 3 - 7). Zaproponuj działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego na tym stanowisku.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł wynikający z treści zadania.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko pracy księgowej i ocenę stopnia spełnienia tych wymagań.
 4. Wykaz wymagań dotyczących ergonomicznego wyposażenia stanowiska komputerowego i ocenę stopnia spełnienia tych wymagań.
 5. Identyfikację i ocenę zagrożeń psychofizycznych, fizycznych oraz związanych ze stanowiskiem komputerowym z podaniem wartości oceny ryzyka.
 6. Ocenę ryzyka dla stanowiska pracy księgowej z podaniem wartości oceny ryzyka i uzasadnienie przyjętej wartości.
 7. Propozycje zmian poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy w pomieszczeniu i na stanowisku pracy księgowej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BHP) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno - biurowym wykonuje pracę w samodzielnie zajmowanym pomieszczeniu o wymiarach 4 m x 5 m i wysokości 3 m.
Pomieszczenie oświetlone jest światłem naturalnym i sztucznym. Wielkość okien, na których zainstalowano żaluzje jest zgodna z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie. Na suficie zainstalowano świetlówki o ciepłej barwie światła w oprawach rastrowych. W pomieszczeniu zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Szafy i regały w których znajdują się dokumenty są stabilne i razem z wyposażeniem biura zajmują około 2/5 jego powierzchni. Aby sięgnąć do wyższych półek regałów, pracownik korzysta z przenośnego podestu, o wysokości nie przekraczającej 1 m. Pracownik pracuje przy biurku z regulowaną wysokością blatu oraz pulpitu klawiatury. (.................)

Dokonaj analizy i oceny stanowiska pracy pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz oceny ryzyka zawodowego na opisanym stanowisku pracy pracownika administracyjno - biurowego. Zaproponuj działania zmniejszające ryzyko zawodowe na tym stanowisku.

Opracowanie powinno zawierać:

 1. Tytuł wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do projektu, czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii dla pomieszczenia oraz stanowiska pracy na podstawie załączonej dokumentacji wraz z oceną spełnienia tych wymagań na analizowanym stanowisku
 4. Wykaz zagrożeń, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych i uciążliwych na analizowanym stanowisku pracy z uwzględnieniem źródeł ich powstawania i skutków oddziaływania.
 5. Ocenę ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku pracy metodą Wstępnej Analizy Ryzyka PHA dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń oraz łączną ocenę wraz z uzasadnieniem.
 6. Wykaz działań prowadzących do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku pracy administracyjno - biurowej.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BHP) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

W warsztacie mechaniki pojazdowej wykonującym badania diagnostyczne, naprawy i regulacje samochodów osobowych (o masie do 3,5 t) znajduje się stanowisko pracy mechanika samochodowego.

Wykonaj analizę i ocenę ryzyka zawodowego wynikającego z wykonywania czynności zawodowych i pomocniczych przez mechanika samochodowego. Zaproponuj działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego na tym stanowisku.

Opracowanie powinno zawierać:

 1. Tytuł wynikający z treści zadania.
 2. Założenia, czyli dane liczbowe niezbędne do wykonania zadania, wynikające z treści zadania oraz Załączników 1, 2, 3.
 3. Wymagania dla analizowanego pomieszczenia, stanowiska pracy wraz z oceną spełnienia tych wymagań w odniesieniu do przepisów zamieszczonych w załącznikach.
 4. Analizę i ocenę ryzyka zawodowego (w skali trójstopniowej) związanego z:
  - warunkami środowiska,
  - czynnościami podstawowymi i pomocniczymi,
  - przyjmowanymi pozycjami przy pracy na stanowisku mechanika z uwzględnieniem kodu pozycji.
 5. Łączną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy mechanika samochodowego wraz z uzasadnieniem przyjętych składowych ryzyka.
 6. Propozycje zmian poprawiających bezpieczeństwo na stanowisku pracy (propozycję zastosowania co najmniej jednego środka technicznego i jednego środka nietechnicznego).
 7. Propozycje poprawy warunków pracy ze względu na ergonomię stanowiska pracy.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BHP) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Pracodawca urządził stolarnię w pomieszczeniu o powierzchni 700 m2 i wysokości 5 metrów. Zatrudnił sześciu mężczyzn wykonujących pracę w systemie jednozmianowym od godziny 7 do 15 . Do zakresu ich obowiązków należy przenoszenie wyrobów oraz obsługa maszyn stolarskich, takich jak: pilarka tarczowa, frezarka dolnowrzecionowa i górnowrzecionowa oraz szlifierka taśmowa do drewna. Materiał obrabiany to twarde, suche drewno typu dąb, buk. Przenoszone wyroby nie stwarzają zagrożeń wypadkowych, a ich masa nie przekracza 10 kg.

Dokonaj analizy i oceny stanowiska pracy stolarza pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Oceń ryzyko zawodowe związane z pracą na tym stanowisku.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł wynikający z treści zadania.
 2. Założenia do projektu, czyli dane niezbędne do wykonania zadania wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Ocenę pomieszczenia stolarni i stanowiska pracy stolarza pod względem warunków środowiska pracy.
 4. Wykaz zagrożeń na stanowisku pracy stolarza według klasyfikacji: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne z uwzględnieniem podziału na: szkodliwe i niebezpieczne.
 5. Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy stolarza metodą Wstępnej Analizy Ryzyka PHA (formularz karty analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy według metody PHA zamieszczono w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ).
 6. Wykaz instrukcji, znaków bezpieczeństwa, odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, jakie pracodawca musi zapewnić na stanowisku pracy stolarza.
 7. Wykaz działań prowadzących do likwidacji zagrożeń oraz zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy stolarza.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 7 z 7 2 3 4 5 6
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?