Nawigacja
TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z załączonej procedury przygotowania odczynników i wzorców analitycznych:
1. sporządź 500 cm3 roztworu podstawowego żelaza (III), zawierającego 0,01 mg jonów żelaza (III) w 1 cm3 roztworu,
2. sporządź 80 g roztworu rodanku amonu o stężeniu 5% (m/m),
3. wykonaj obliczenia niezbędne do przygotowania serii roztworów wzorcowych potrzebnych do kolorymetrycznego oznaczenia jonów żelaza (III).
Obliczenia i wyniki zapisz w Tabeli 1. Dokumentacja z wykonanych prac analitycznych.
Z przygotowanego na stanowisku zestawu wybierz sprzęt i odczynniki niezbędne do przygotowania roztworów. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i p.poż. Uporządkuj stanowisko po wykonaniu prac.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.60 - AU.60 - CHM.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.60 - AU.60 - CHM.4) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z zamieszczonej procedury, przeprowadź alkacymetryczne oznaczenie zawartości kwasu acetylosalicylowego w aspirynie Bayera, jeżeli zawartość substancji badanej podana przez producenta wynosi 500 mg w tabletce. Przyjmując, że uzyskany wynik analizy jest prawidłowy, oblicz błąd bezwzględny i względny, jakim jest obarczona informacja o zawartości kwasu acetylosalicylowego na opakowaniu oraz procent wagowy zawartości substancji czynnej w badanym preparacie.
Sporządź wykaz sprzętu, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych_do przeprowadzenia oznaczenia kwasu kwasu acetylosalicylowego w próbce - Tabela 1.
Zmontuj zestaw do miareczkowania. Napełnij biuretę titrantem. Przygotuj próbkę do analizy.
Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, gotowość do oceny przygotowanego zestawu do miareczkowania, biurety napełnionej titrantem i przygotowanej próbki.
Przeprowadź miareczkowanie alkacymetryczne preparatu farmaceutycznego. Otrzymane wyniki i obliczenia zapisz w Tabeli 2.
Podczas wykonywania oznaczenia pamiętaj o zasadach organizacji pracy, przepisach bhp i ppoż. Uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (DARMOWY)
TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Korzystając z załączonej procedury przygotowania odczynników i wzorców analitycznych:
1. sporządź 200 cm3 roztworu podstawowego żelaza (III), zawierającego 0,01 mg jonów żelaza (III) w 1 cm3 roztworu.
2. sporządź 60 g roztworu rodanku amonu o stężeniu 10% (m/m).
3. wykonaj obliczenia niezbędne do przygotowania serii roztworów wzorcowych potrzebnych do kolorymetrycznego oznaczenia jonów żelaza (III).
Obliczenia i wyniki zapisz w Tabeli 1. Dokumentacja z wykonanych prac analitycznych.
Z przygotowanego na stanowisku zestawu wybierz sprzęt i odczynniki niezbędne do przygotowania roztworów. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i p.poż. Uporządkuj stanowisko po wykonaniu prac.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.60 - AU.60 - CHM.4) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.60 - AU.60 - CHM.4) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj oznaczenie miana roztworu manganianu(VII) potasu zgodnie z Procedurą 1. Wypełnij Tabelę 1. Następnie wykonaj manganometryczne oznaczenie zawartości jonów żelaza(II) w badanym roztworze na podstawie Procedury 2. Wypełnij Tabelę 2.
Dobierz materiały i sprzęt laboratoryjny z przygotowanych na stanowisku. Odczynniki są przygotowane. Dobranie i ustawienie sprzętu laboratoryjnego do oznaczania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez podniesienie ręki.
Podczas wykonywania oznaczeń przestrzegaj procedur, zasad organizacji pracy, przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac uporządkuj stanowisko, niewykorzystane roztwory pozostaw zgodnie ze wskazaniami Procedury 3. Szkło umyj do czysta.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK (kwalifikacja A.59 - AU.59 - CHM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź 1000 cm3 roztworu wzorcowego jonów żelaza(III), zawierającego 0,1 mg Fe3+ w 1 cm3 roztworu z naważki NH4Fe(S04)2-12H20 oraz przygotuj skalę wzorców do pomiarów wizualnych stężenia jonów Fe3+. Wyniki i obliczenia dotyczące ustalania ilości niezbędnych substancji i ich odmierzania zapisz w Tabeli.
Do wykonania zadania wykorzystaj Procedurę sporządzania roztworu wzorcowego jonów żelaza(III) i przygotowania skali wzorców wizualnych.
Pamiętaj, abyś w czasie wykonywania prac analitycznych przestrzegał zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wybierz z przygotowanego na stanowisku zestawu niezbędny sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne oraz dobierz środki ochrony indywidualnej i zastosuj je odpowiednio do wykonywanych prac analitycznych.
Prace analityczne wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym. Do oceny pozostaw: sporządzony roztwór wzorcowy jonów żelaza(III) w butelce z opisem (data, wzór lub nazwa substancji, stężenie), przygotowany do przechowywania oraz przygotowane osiem roztworów, stanowiących skalę wzorców wizualnych z ich opisem (data, wzór lub nazwa substancji, stężenie). Zagospodaruj odpady laboratoryjne, przelej ciekłe odpady do samodzielnie opisanego pojemnika (w opisie uwzględnij: zapis "do utylizacji", datę, wzór lub nazwę substancji).

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 5 z 8 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?