Nawigacja
TECHNIK AGROBIZNESU) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2011   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU - CZERWIEC 2011
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Marek Brzozowski zamierza 1 lipca 2011 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa spożywczego - produkcja oleju rzepakowego. Działalność będzie prowadził w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie OLIMAX sp. z o.o. Pan Brzozowski zgromadził kapitał własny w kwocie 180 000 zł, który wniesie do spółki w formie aportów i formie pieniężnej.
Na kapitał ten składają się:
Dwa budynki i grunty otrzymane w formie darowizny od rodziców, w tym:
- budynek z przeznaczeniem na olejarnię o wartości 39 000 zł
- budynek z przeznaczeniem na magazyn o wartości 25 000 zł
- grunty o wartości 11 000 zł
Własne środki pieniężne w kwocie 105 000 zł
W celu rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zamierza zakupić:
- silosy do przechowywania nasion rzepaku 30 000 zł
- zbiorniki na olej 35 000 zł
- linię technologiczną 120 000 zł
w tym:
- wartość oprogramowania komputerowego 20 000 zł
- wartość linii technologicznej 100 000 zł
- zapas nasion rzepaku 66 000 zł
Silosy i zbiorniki na olej w całości będą zakupione z własnych środków pieniężnych.
Linia technologiczna w 75% zostanie sfinansowana z kredytu długoterminowego,
a w pozostałej części ze środków pieniężnych własnych..................

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia i uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji oleju rzepakowego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wykaz planowanych czynności związanych z oceną rentowności i warunki uruchomienia działalności na podstawie analizy SWOT na rynku rolno-spożywczym.
 4. ............................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK AGROBIZNESU) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2010   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU - CZERWIEC 2010
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Jan Nowak planuje przejąć gospodarstwo rolne od rodziców (2 ha gruntów ornych o wartości 25 000 zł oraz budynek gospodarczy wymagający modernizacji o wartości 70 000 zł). Łączna wartość przejętego gospodarstwa wynosi 95 000 zł. Ponadto posiada własne oszczędności w wysokości 80 000 zł.
Rolnik chciałby skorzystać z programu PROW 2007 - 2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom" i otrzymać bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 50 000 zł, Rolnik posiada podpisaną umowę przedwstępną z okolicznymi rolnikami na zbyt wyprodukowanego przez tuczniki obornika, za co będzie otrzymywał od nich słomę naściółkę.

Zamierzenia rolnika:
- rozpoczęcie od 1 lipca 2010 roku chowu tuczników w cyklu otwartym,
- zakup 200 sztuk warchlaków o wadze 25 kg każdy po 9 zł/kg wagi żywej,
- modernizacja budynku gospodarczego polegająca na dostosowaniu do przebywania tuczników na głębokiej ściółce oraz wyposażeniu budynku w poidła, karmniki i wentylator (koszt modernizacji 30 000 zł, wartość budynku po modernizacji 100 000 zł).

Planowaną pomoc finansową z programu PROW 2007 - 2013 zamierza przeznaczyć na zakup warchlaków 45 000 zł, a pozostałą kwotę pomocy w wysokości 5 000 zł ulokować na rachunku bieżącym. Posiadane własne oszczędności planuje przeznaczyć na:
- zakup ciągnika 40 000 zł
- zakup ładowacza czołowego 10 000 zł
- modernizację budynku 30 000 zł

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK AGROBIZNESU) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Pan Jan Dąbrowski zamierza 01 lipca 2009 r. rozpocząć produkcję pieczarek (dział specjalny produkcji rolnej). Sfinansuje ją ze środków własnych oraz kredytu długoterminowego. (............)

Odsetki od kredytu długoterminowego wyniosą 150 zł miesięcznie. Pieczarkarnia ma powierzchnię 700 m2, miesięczna produkcja z 1m2 wyniesie 10 kg. Przedsiębiorca ma zapewniony odbiór pieczarek po cenie hurtowej 3,90 zł/kg.

Pan Jan Dąbrowski będzie rozliczał się z prowadzonej działalności w formie podatku liniowego o stawce 19%. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym będzie dochód rzeczywisty, ustalony na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej w postaci księgi przychodów i rozchodów. Oświadczenie dotyczące wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności złoży w Urzędzie Skarbowym.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia oraz z warunkami uruchomienia działalności w zakresie produkcji pieczarek.

Projekt powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz planowanych czynności związanych z oceną rentowności oraz warunki uruchomienia działalności na podstawie analizy SWOT.
 4. Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności.
 5. ..................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK AGROBIZNESU) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK AGROBIZNESU - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Pan Kowalski rozpoczyna działalność gospodarczą z dniem 1 lipca 2007 roku jako osoba fizyczna, w zakresie tuczu kurcząt rzeźnych (brojlerów). Swoją działalność sfinansuje ze środków własnych w wysokości 110 000 zł oraz z kredytów. (.........)

Opracuj projekt realizacji prac związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia i uruchomieniem działalności gospodarczej w zakresie tuczu kurcząt rzeźnych przez Pana Wojciecha Kowalskiego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz planowanych czynności związanych z oceną rentowności planowanego przedsięwzięcia.
 4. Analizę SWOT dotyczącą uruchomienia działalności na rynku drobiarskim.
 5. Bilans otwarcia ftrmy na dzień rozpoczęcia działalności.
 6. Plan amortyzacji środków trwałych.
 7. Uproszczony rachunek zysków i strat w wymiarze miesięcznym.
 8. Ocenę rentowności planowanego przedsięwzięcia w skali roku na podstawie wskaźników rentowności majątku i kapitału własnego.
 9. Wypełnione dokumenty związane z uruchomieniem działalności.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 9 z 9 4 5 6 7 8
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?