Nawigacja
TECHNIK ADMINISTRACJI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów zgłosił się interesant posiadający tytuł prawny do mieszkania przy ulicy Polaka 30 nr 143 w Warszawie, gdzie jest zameldowany na pobyt stały. Po zawarciu związku małżeńskiego postanowił zameldować żonę na pobyt stały w swoim mieszkaniu.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem formularza Zgłoszenie pobytu stałego i zameldowaniem żony interesanta.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem formularza.
 3. Wykaz czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania formularza zgłoszenia od interesanta i zameldowania na pobyt stały.
 4. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć i przedstawić do wglądu interesant ubiegający się o zameldowanie żony na pobyt stały.
 5. Ocenę poprawności wypełnienia formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz kompletności złożonych dokumentów (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazać je i wyjaśnić, na czym one polegają).
 6. Wypełniony odcinek „B” formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz wypełniony druk Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały.
 7. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi interesanta.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2008   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI - STYCZEŃ 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Jesteś pracownikiem biura paszportowego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.
W dniu 12 grudnia 2007 r. zgłosiła się interesantka do siedziby Starostwa w celu złożenia podania o powtórne wydanie dokumentu paszportowego. Poprzednio wydany paszport stracił ważność.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac. czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz czynności, które musi wykonać pracownik biura przed przyjęciem wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
  Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć interesant ubiegający się o wydanie paszportu.
 4. Ocenę poprawności dostarczonych przez interesanta dokumentów oraz opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do obsługi interesanta ubiegającego się o wydanie paszportu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim zgłosiła się interesantka ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do realizacji projektu związanego z przyjęciem wniosku.
 3. Wykaz czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania wniosku interesantki.
 4. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć i przedstawić do wglądu interesantka ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.
 5. Ocenę poprawności wypełnienia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, kompletności złożonych dokumentów oraz zgodności danych (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazać je i wyjaśnić, na czym polegają błędy).
 6. Rejestrację wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy.
 7. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do obsługi interesantki.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 8 z 8 3 4 5 6 7
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?