Nawigacja
ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
STOLARZ

ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj półkę wiszącą zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Elementy składowe półki są częściowo przygotowane przez ośrodek egzaminacyjny, tj. wszystkie elementy składowe mają zachowany wymiar grubości oraz naddatek wymiarowy na długości i szerokości. Wykonaj pozostałą obróbkę mechaniczną elementów. Wykonaj szlifowanie powierzchni elementów półki, a następnie ich montaż. Półkę wiszącą wykonaj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w koszu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC...   (DARMOWY)
STOLARZ

ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj szafkę ze szklanymi drzwiami o wymiarach gabarytowych 700x300x200 mm. W tym celu wykonaj obróbkę maszynową wieńca dolnego i półki z dokładnością ±1 mm zgodnie z rysunkami 4 i 5 oraz oklej obrzeżem wszystkie widoczne wąskie powierzchnie i załam ostre krawędzie. W przygotowanych ścianach bocznych wywierć otwory do montażu wieńca dolnego oraz gniazda na kołki podpórkowe półki, zgodnie z rysunkiem 3. Dokonaj montażu szafki za pomocą konfirmantów i kołków drewnianych. Zamontuj ścianę tylną, wsuwając ją w rowki ścian bocznych i wieńca górnego oraz przykręć ścianę do wieńca dolnego wkrętami o3 zgodnie z rysunkiem 6. Zamontuj zawiasy do szyb, a nakładany uchwyt oraz zatrzask magnetyczny do wieńca dolnego w taki sposób, aby współpracował z uchwytem. Wstaw półkę.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz instrukcje obsługi maszyn.
Podczas wykonywania szafki przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i posprzątaj stanowisko, a odpady umieść pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ...   (DARMOWY)
STOLARZ

ZSZ STOLARZ (kwalifikacja A.13 - AU.15 - AU.2 - DRM.4 - DRM.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj taboret zgodnie z dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym. Elementy składowe taboretu są częściowo przygotowane przez ośrodek egzaminacyjny, tj. wszystkie elementy składowe mają zachowany wymiar grubości oraz naddatek wymiarowy na długości i szerokości. Wykonaj pozostałą obróbkę mechaniczną elementów. Wykonaj szlifowanie powierzchni i krawędzi elementów taboretu, a następnie ich montaż. Zadanie wykonuj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania taboretu przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i posprzątaj stanowisko, a odpady umieść pojemniku przeznaczonym na ten cel.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 3 < 1 2 3
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?