Nawigacja
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie informacji o podopiecznej opracuj:
- diagnozę sytuacji podopiecznej oraz
- plan opieki długoterminowej.
Formularze arkusza diagnozy i planu zamieszczono w arkuszu egzaminacyjnym.
Na fantomie osoby dorosłej wykonaj mycie głowy w łóżku, w wanience pneumatycznej.
Przez podniesienie ręki zasygnalizuj gotowość wykonania mycia głowy. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP, rozpocznij od skompletowania zestawu (materiały, środki, przybory i sprzęty umieszczono w magazynie), następnie zgłoś gotowość do oceny zestawu. Po uzyskaniu informacji od egzaminatora, że możesz kontynuować - wykonaj mycie głowy.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy BHP, ergonomię pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 20...   (DARMOWY)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- opisu sytuacji podopiecznej Janiny Nowak,
- decyzji MOPS o przyznaniu usług opiekuńczych oraz
- notatki z rozmowy z państwem Krystyną i Stanisławem Przybylskimi, sąsiadami państwa
Nowaków, opracuj diagnozę sytuacji podopiecznej oraz tygodniowy plan pracy opiekunki w środowisku domowym podopiecznej.
Formularze do diagnozy sytuacji podopiecznej oraz tygodniowego planu pracy opiekunki w środowisku domowym podopiecznej, do wypełnienia, zamieszczono w arkuszu egzaminacyjnym.
Na fantomie osoby dorosłej wykonaj mycie głowy w łóżku, w wanience pneumatycznej.
Przez podniesienie ręki zasygnalizuj gotowość wykonania mycia głowy. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP, rozpocznij wykonanie mycia głowy od skompletowania zestawu (materiały, środki, przybory i sprzęty umieszczono w magazynie); następnie zgłoś gotowość do oceny zestawu. Po uzyskaniu informacji od egzaminatora, że możesz kontynuować - wykonaj mycie głowy.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami, uwzględniając przepisy BHP i ergonomię pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi: 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie fragmentu wywiadu środowiskowego i zlecenia lekarskiego na objęcie opieką w formie usług opiekuńczych:
- opracuj diagnozę dla Pana Lucjana Majewskiego lat 78, w Arkuszu diagnozy, zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym;
- zaplanuj tygodniowy plan pomocy i opieki dla Pana Lucjana - przedstaw go w formularzu "Tygodniowy plan pomocy i opieki" zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Na fantomie osoby dorosłej wykonaj zgodnie z algorytmem postępowania i obowiązującymi procedurami golenie zarostu twarzy.
Przez podniesienie ręki zasygnalizuj gotowość wykonania golenia. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP rozpocznij wykonanie golenia od skompletowania potrzebnego sprzętu (sprzęt umieszczony jest w magazynie), przekaż zestaw sprzętu egzaminatorowi do oceny. Po uzyskaniu informacji od egzaminatora, że możesz kontynuować - wykonaj golenie.
Zadanie wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP, ergonomię pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

74-letnia Anna Maj przebyła zapalenie płuc i obecnie po leczeniu szpitalnym przebywa w domu. Podopieczna jest osobą leżącą, wymaga pomocy przy zmianie pozycji i czynnościach higienicznych.
Przygotuj pisemny wykaz zaleceń dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia gorączki u pani Anny. Zalecenia powinny dotyczyć otoczenia, higieny ciała, ubrania i okrycia, nawodnienia i metod obniżania gorączki i zawierać co najmniej 2 wskazania w każdym z obszarów. Formularz do zapisania zaleceń znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj u podopiecznej toaletą twarzy, klatki piersiowej, kończyn górnych, pleców oraz zmianę koszuli nocnej.
Zadanie praktyczne wykonaj na fantomie osoby dorosłej, wykorzystując do wykonania sprzęt, materiały i środki udostępnione na stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie.
Podczas pracy przestrzegaj zasad i procedur wykonywania czynności oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu zabiegów uporządkuj stanowisko pracy.
Bezpośrednio po przygotowaniu podopiecznej i otoczenia, przed rozpoczęciem czynności higienicznej zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość przystąpienia do toalety podopiecznej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (kwalifikacja Z.5 - MS.5 - SPO.5) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie informacji o podopiecznej opracuj plan pomocy i opieki. Formularz Planu pomocy i opieki nad podopieczną do wypełnienia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
Na fantomie osoby dorosłej wykonaj zabieg przeciwzapalny - okład rozgrzewający na okolicę grzbietową lewej dłoni.
Gotowość wykonania zabiegów zgłoś Przewodniczącemu ZNCP; rozpocznij po uzyskaniu zgody.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP oraz ergonomię pracy. Po zakończeniu zabiegu uporządkuj stanowisko.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?