Nawigacja
OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014   (DARMOWY)
OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Informacja o panu Marianie:
90-letni pan Marian przebywa na oddziale opiekuńczo - pielęgnacyjnym. Jest osłabiony po przebytym zapaleniu płuc. Nie może samodzielnie wykonywać czynności higieniczno pielęgnacyjnych.

Na podstawie informacji o panu Marianie:
- wymień pacjentowi pieluchomajtki, które są suche i czyste, ale uległy uszkodzeniu. Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do oceny;
- zmień piżamę pacjentowi leżącemu w łóżku. Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do oceny;
- wykonaj całkowitą zmianę bielizny pościelowej choremu leżącemu w łóżku. Wcześniej, przez podniesienie ręki, zasygnalizuj gotowość do wykonania zabiegu. Wykonaj go po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie informacji o pani Mariannie:
- wykonaj mycie głowy chorej w łóżku, w wanience pneumatycznej. Wcześniej, przez podniesienie
ręki, zasygnalizuj gotowość do wykonania zabiegu. Wykonaj go po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP;
- wykonaj zmianę koszuli nocnej i poszewki na poduszce.

Wykonanie czynności potwierdź w Karcie indywidualnej pielęgnacji pacjenta zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
Wszystkie czynności wykonaj w łóżku na fantomie osoby dorosłej.
Materiały, przybory, środki i sprzęty niezbędne do wykonania zadania umieszczono w magazynie.
Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP oraz ergonomię pracy.
Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013   (DARMOWY)
OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie informacji o Annie Kowalskiej:
- ustal działania opiekuna medycznego, jakie powinny być przez niego podejmowane w stosunku do chorej, i zapisz je w tabeli "Działania opiekuna medycznego", zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
- Dokonaj wymiany podkładów (płóciennego i gumowego) oraz koszuli nocnej u chorej.
- Następnie na fantomie osoby dorosłej wykonaj przesłanie łóżka z chorą. Przez podniesienie ręki zasygnalizuj gotowość wykonania przesłania łóżka z pacjentem. Wykonaj je po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP.
- Po wykonaniu przesłania łóżka z chorą wykonaj ułożenie chorej w łóżku w pozycji bocznej.
- Zadanie egzaminacyjne wykonaj zgodnie z zasadami i procedurami uwzględniając przepisy BHP oraz ergonomię pracy.
- Arkusz egzaminacyjny pozostaw na szafce przyłóżkowej chorej.
Informacja o Annie Kowalskiej, lat 60
W oddziale neurologicznym przebywa Anna Kowalska, lat 60, w ósmej dobie po udarze mózgu. Jest
osobą leżącą. Wystąpił lekki niedowład lewej kończyny górnej i dolnej. Ze względu na osłabienie i niedowład chora nie potrafi samodzielnie zmienić ułożenia w łóżku, wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności zapewniających utrzymanie czystości i higieny osobistej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014   (DARMOWY)
OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2014 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Pani Maria Jabłońska przebywa na oddziale internistycznym z powodu zapalenia płuc. Po podaniu środka przeciwgorączkowego spociła się. Chora wymaga pomocy w siadaniu i obracaniu się na boki.
Wykonaj pacjentce toaletę klatki piersiowej i pleców oraz zmianę koszuli nocnej, poszewki na poduszce i podkładu płóciennego. Zadanie praktyczne wykonaj na fantomie osoby dorosłej, wykorzystując do wykonania sprzęt, materiały i środki udostępnione na stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie. Podczas pracy przestrzegaj zasad i procedur wykonywania czynności oraz przepisów bhp.
Wykonane czynności udokumentuj w Karcie indywidualnej pielęgnacji chorego, której formularz znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. Podpis na Karcie złóż w postaci parafki. Wpisane daty i godziny powinny odpowiadać stanowi faktycznemu w dniu egzaminu.
Po ukończeniu zabiegów uporządkuj stanowisko pracy. Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY (kwalifikacja Z.4 - MS.4 - MED.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na oddziale internistycznym przebywa 58-letnia Janina Kot z rozpoznaniem zawału mięśnia sercowego. Chora wymaga pomocy przy siadaniu i zmianie pozycji.
Przygotuj otoczenie do wymiany worka stomijnego; następnie przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania u pacjentki wymiany worka stomijnego jednoczęściowego. Zmień chorej piżamę oraz poszwę na kocu.

..........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 4 z 5 1 2 3 4 5 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?