Nawigacja
ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016   (DARMOWY)
KRAWIEC

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2016 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Uszyj spódnicę damską z tkaniny bawełnianej, przedstawioną na rysunku modelowym (Rysunek 1.). Linię dołu spódnicy i zapięcie pozostaw bez wykończenia.
Wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym wykroje spódnicy, paska i zamek błyskawiczny.
Połącz przód i tył spódnicy na linii boków i środka tyłu, w szwie środka tyłu pozostaw otwór na wszycie zamka, szwy rozprasuj.
Wszyj zamek błyskawiczny asymetrycznie, zgodnie z rysunkiem instruktażowym (Rysunek 2.). Spodnią część zamka doszyj, wykonując stębnowanie bardzo blisko ząbków zamka. Część wierzchnią zamka doszyj wykonując stębnowanie w odległości 1,2-*-1,5 cm od linii załamania. Na dole zamocuj zamek krótkim dodatkowym przeszyciem skośnym.
Linię talii wykończ paskiem zgodnie z rysunkiem instruktażowym (Rysunek 3.). Podklej pasek wkładem klejowym, spodnią krawędź paska wykończ overlockiem, wszyj pasek, odszyj końcówkę paska pod zapięcie.
Po zakończeniu prac obetnij zbędne nici, wyprasuj spódnicę. Uszytą spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015   (DARMOWY)
KRAWIEC

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj bluzkę damską, której model przedstawiono na rysunku.
Korzystając z przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym wykrojów, dokonaj montażu bluzki zgodnie z rysunkiem strukturalnym.
Zaprasuj przody po linii krawędzi 2 razy do wewnątrz. Zszyj zaszewki w przodach i tyle. Połącz przód i tył bluzki na linii barku, boków i środka tyłu. Uszyj stójkę i wszyj do podkroju szyi. Obetnij zbędne nici, zaprasuj zaszewki, szwy i wyprasuj wyrób.
Wykonaną bluzkę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny. Przed rozpoczęciem szycia bluzki:
- dobierz nici maszynowe do koloru i struktury tkaniny,
- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynie.
Podczas montażu bluzki nie wykonuj:
odszycia podkroju pach oraz wykończenia linii dołu i zapięcia.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj instrukcji korzystania z maszyn znajdujących się na stanowisku. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (DARMOWY)
KRAWIEC

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj spódnicę dziewczęcą lekko rozkloszowaną o długości 30,0 cm, w talii marszczoną przez wciągniętą w tunel gumę.
Z przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym form (1 x forma przodu, 1 x forma tyłu), wykrój elementy spódniczki, a następnie dokonaj ich montażu zgodnie z rysunkiem instruktażowym.

Przed rozpoczęciem szycia spódnicy:

  1. dobierz kolor nici do szycia do koloru spódniczki,
  2. dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału,
  3. dokonaj próbnego przeszycia na stębnówce i owerloku.

Podczas wykroju elementów spódnicy (przodu i tyłu) dodaj dodatki na szwy boczne (min. po 1 cm) i podwinięcia, których wielkość odczytaj z Rysunku 1 oraz stosuj zasady kroju.
Po wykrojeniu elementów zgłoś ten fakt przez podniesienie ręki Przewodniczącemu ZNCP. Po
zatwierdzeniu wykrojów przez egzaminatora możesz przystąpić do montażu spódnicy.
Po zatwierdzeniu wykrojonych elementów spódnicy (przód, tył) obrzuć wszystkie krawędzie na owerloku,
zszyj szwy boczne, wykonaj tunel na gumkę, odmierz właściwą długość spódniczki i wykonaj podwinięcie.
Wciągnij gumkę w tunel. Wyprasuj spódnicę, obetnij zbędne nici.
Wykonaną spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj instrukcji korzystania z urządzeń znajdujących się na stanowisku. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015   (DARMOWY)
KRAWIEC

ZSZ KRAWIEC (kwalifikacja A.12 - AU.14 - MOD.3) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj sukienkę dziewczęcą, której model przedstawiono na rysunku.
Z przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym wykrojów dokonaj montażu sukienki zgodnie z rysunkiem strukturalnym.
Połącz przód i tył sukienki na linii barku, boków i środka tyłu. W szwie środka tyłu pozostaw otwór o długości 8 cm.
Uszyj kołnierzyk leżący "be-be". Wszyj kołnierz do podkroju szyi wraz z obsadzeniem wzmocnionym wkładem klejowym.
Dół sukienki wykończ owerlokiem. Obetnij zbędne nici, rozprasuj szwy i wyprasuj wyrób.

Przed rozpoczęciem szycia sukienki:
- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału,
- dobierz nici do koloru i struktury tkaniny,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynie.
Wykonaną sukienkę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Pracuj w odzieży roboczej, podczas wykonywania prac przestrzegaj instrukcji korzystania z maszyn znajdujących się na stanowisku. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Nowy egzamin zawodowy - podstawa kształcenia w zawodzie krawiec
KRAWIEC

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie krawiec (753105)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;

2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;

4) wykonywania wyrobów odzieżowych;

5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 4 < 1 2 3 4 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?