TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Opracuj projekt realizacji prac dotyczących rewaloryzacji osiedlowego terenu rekreacyjnego o powierzchni 6 870 m2, glebie ciężkiej klasy IV o współczynniku pH ok. 5,6. Teren ten wymaga wykonania: zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu, założenia nowych trawników oraz nasadzenia roślin na kwietnikach 1 i 2.

Projekt realizacji powinien zawierać:

 1. Temat pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu wypisane na podstawie treści zadania i załączników.
 3. Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych dla istniejącego drzewostanu.
 4. Przebieg prac obejmujących zakładanie trawników, z uwzględnieniem rozluźnienia podłoża, wyboru mieszanek traw na poszczególne stanowiska, niezbędnych narzędzi i sprzętu, kolejności wykonywania prac oraz opis sposobu realizacji tych prac
 5. Przebieg prac przy urządzaniu kwietników z uwzględnieniem wymiany 15 cm warstwy podłoża, niezbędnych narzędzi, kolejności prac oraz opisu sposobu realizacji tych prac.
 6. Zaznaczenie miejsc założenia trawników i rozmieszczenia wybranych mieszanek traw na projekcie technicznym ogrodu zamieszczonym w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.
 7. Kosztorys założenia kwietników.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK LOGISTYK) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Zakład Produkcyjny „Młyn Polski" zużywa 90 ton ziarna pszenicy i 60 ton ziarna żyta w ciągu 30 dni. Cena zakupu 1 tony pszenicy wynosi 800 zł, a żyta 600 zł. Zakład musi dokonać wyboru jednego spośród pięciu dostawców ziarna pszenicy i jednego spośród trzech dostawców ziarna żyta, stosując metodę średniej ważonej, w oparciu o wcześniej ustalone kryteria (Załącznik 1).
Dostawy żyta i pszenicy będą dokonywane w cyklach dziesięciodniowych, począwszy od 16.06.2009 r. Cena sprzedaży 1-kilogramowego opakowania mąki pszennej wynosi 1,50 zł netto, a mąki żytniej 1,10 zł netto. Zakład jest podatnikiem podatku VAT - 7%. Zakład dostarcza oba rodzaje mąki do trzech odbiorców: piekarni, hurtowni artykułów spożywczych i sklepu spożywczego. Wielkości dostaw do poszczególnych odbiorców oraz odległości odbiorców od Zakładu przedstawiają Załączniki 2 i 3. Wszystkie przewozy będą realizowane środkami transportu samochodowego, począwszy od 17.06.2009 r. Na podstawie ofert przedstawionych przez przewoźników (Załącznik 4) Zakład dokona wyboru trasy dowozu mąki do odbiorców i wyboru przewoźnika biorąc pod uwagę najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wyborem dostawców ziarna pszenicy i żyta oraz przewoźnika i trasy dowozu mąki do jednego dowolnego wybranego odbiorcy.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
 2. Założenia wynikające z treści zadania i załączników.
 3. Wybór dostawców ziarna pszenicy i ziarna żyta na podstawie obliczeń średniej ważonej.
 4. Obliczenie wartości jednej dostawy ziarna pszenicy i żyta.
 5. ..........................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2009   (DARMOWY)
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - CZERWIEC 2009
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Klientka życzy sobie wykonania balejażu w kolorach blondu dobranych do typu urody klientki oraz w kolorze ciemny brąz, strzyżenia włosów i uformowania fryzury dziennej metodą na mokro i na sucho. Fryzura ma być z grzywką opadającą na jeden bok, uformowaną w taki sposób, aby widoczna była jej asymetria. Życzeniem klientki jest skrócenie włosów do linii karku z zachowaniem konturu zewnętrznego wydłużającego się ku linii brody, tak aby włosy z tyłu głowy były nieznacznie krótsze niż na bokach głowy.

Opracuj projekt realizacji prac obejmujących wykonanie w profesjonalnie wyposażonym salonie fryzjerskim usługi zgodnej z życzeniem klientki. Zaproponuj zalecenia do pielęgnacji włosów klientki w warunkach domowych.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu projektu.
 2. Założenia niezbędne do rozwiązania zadania.
 3. Wykonane na szablonach zamieszczonych w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:
  - rysunki fryzury zgodnej z życzeniem klientki uwzględniające długość włosów, asymetrię i kontur zewnętrzny fryzury,
  - rysunki poglądowe zabiegu strzyżenia uwzględniające podział włosów na sekcje, separacje, kontur zewnętrzny, pasma pamięci i asymetrię grzywki.
 4. Plan wykonania usługi fryzjerskiej.
 5. .......................................................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MASAŻYSTA) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK MASAŻYSTA - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Do gabinetu masażu w zakładzie opieki zdrowotnej zgłosiła się pacjentka ze skierowaniem od lekarza rehabilitacji na wykonanie zabiegu masażu. U pacjentki stwierdzono zespół bólowy w odcinku szyjno - piersiowym.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przygotowaniem pacjentki do masażu i przeprowadzeniem tego zabiegu zgodnie z załączoną dokumentacją. Zaproponuj indywidualny zestaw ćwiczeń usprawniających do wykonywania w warunkach domowych oraz uzupełnij dokumentację medyczną.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy odnoszący się do zakresu opracowania.
 2. Założenia - niezbędne dane wynikające z treści zadania oraz dokumentacji.
 3. Opis czynności masażysty poprzedzających część wstępną masażu zawierający:
  - wykaz pytań, jakie należy zadać pacjentce w celu uzyskania informacji na temat stanu jej zdrowia,
  - opis stanu zdrowia pacjentki z określeniem stopnia jej niepełnosprawności,
  - wykaz wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu masażu.
 4. Opis metod i technik masażu oraz wykaz czynności dotyczących przygotowania stanowiska do zabiegu masażu.
 5. Opis czynności związanych z przygotowaniem pacjentki do zabiegu i wykonaniem zabiegu masażu.
 6. ...........................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2007   (DARMOWY)
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - CZERWIEC 2007
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Przedsiębiorstwo Handlowe „JACEK" Sp z o. o. zajmuje się obrotem artykułami spożywczymi. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT - stawka podstawowa. W maju 2007 r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

 • 15.05.2007 r. sprzedano towar dla Sklepu Spożywczego „ANIA".
 • 15.05.2007 r. wydano towar po cenie sprzedaży netto,
 • 31.05.2007 r sporządzono listę płac dla Piotra Kowalskiego za maj 2007 r.,
 • 31.05.2007 r. naliczono ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążające koszty pracodawcy.
 • 31.05.2007 r, otrzymano wyciąg bankowy,
 • 31.05.2007 r rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na sprzedane towary,
 • 31.05.2007 r. naliczono podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2007 r.
 • 31.05.2007 r. ustalano wynik finansowy za maj 2007 r. (miesiąc maj traktujemy jako pełny rok obrachunkowy)

Zaproponuj prace związane z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2007 r., sporządzeniem rachunku zysków i strat oraz analizą rentowności sprzedaży. Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych z maja 2007 r. w programie finansowo-księgowym w oparciu o załączone i sporządzone dowody księgowe. Sporządź rachunek zysków i strat za maj 2007 r. Oblicz i zinterpretuj wskaźnik rentowności sprzedaży netto Przedsiębiorstwa Handlowego „JACEK" na 31.05.2007 r.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2007 r.
 4. .....................

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 435 z 457 430 431 432 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

aduska69
11/08/2020 14:53
nadia87! ja zdaje technika sterylizacji
jowi01
05/08/2020 13:51
czy ktoś zdaje egzamin z asystentki stomatologicznej w sierpniu tego roku?smiley
Monika800
02/08/2020 19:26
czesc, jak można wydrukować zrobione testy?
nadia87
02/08/2020 14:44
Witam kto zdaje w najblizszym czasie w sierpniu egzamin ze sterylizacji medycznej?
Krzysiek_201
01/07/2020 16:25
Miał ktoś już egzamin praktyczny technikum żywienia, i mógł by powiedzieć co było ?
Daniel007
30/06/2020 23:54
witam, maiał ktoś już egzamin praktyczny z rl3? technik rolnik??
Szyewa
27/06/2020 11:23
Miał ktoś dzisiaj już praktyczny z AU 65? Może ktoś powiedzieć czy był Rachmistrz czy Płatkik?
Wredziaa
25/06/2020 21:27
A.62 praktyczny miał już ktoś mógłby się pochwalić co było? ;> z góry dzięki!
svvsvv_
24/06/2020 19:49
Na au.35 było 1.PW
2. PZ do faktury korygującej
3. FS
4. UP na czas nieokreślony
5. LP
6. Rotacja w dniach
dibernat
24/06/2020 16:22
co było dzisiaj na au 35- wie ktoś?
ciociapalinka
24/06/2020 16:18
Ktoś coś przewiduje co moze byc na opiekunce dzieciecej na praktycznym? smiley
dariakum95
23/06/2020 11:18
Powodzenia dzisiaj AU62 !!!
natalia19042001
22/06/2020 22:58
Egzamin AU21 miał ktos Technik fryzjer
8abc6
22/06/2020 20:50
MS.1 jutro kto lub wcześniej kto zdawał??
8abc6
22/06/2020 20:46
Kto jutro zdaje masaż???
Marlenkaa
22/06/2020 11:23
ms12, ktoś coś? smiley((
Szyewa
22/06/2020 10:26
Hejka. Au65 jutro powodzenia smileysmiley
manekg
21/06/2020 17:56
z9 czerwiec?
smiley
Zosia76
21/06/2020 17:54
Bd 29 ktos cossmiley
volster
21/06/2020 17:53
smiley