Nawigacja
TECHNIK INFORMATYK - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZEŃ 2009   (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - STYCZEŃ 2009
Zadanie nr 2 (egzamin zawodowy)

Zostałeś zatrudniony w firmie handlowej na stanowisku informatyka. Twój poprzednik nagle zrezygnował z pracy i nie przekazał Ci swoich obowiązków. Po Twoim przyjściu do pracy okazało się, że jeden z firmowych komputerów znajdujący się w dziale sprzedaży nie pracuje poprawnie.

Opracuj projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterki systemu komputerowego obejmujący: diagnozę wstępną i ustalenie przyczyn usterki, usunięcie usterki oraz sprawdzenie poprawności działania systemu po usunięciu usterki.

W projekcie uwzględnij objawy wadliwej pracy systemu oraz informacje przekazane przez kierownika firmy (Załącznik 1). Wykonaj czynności związane z opracowanym projektem i sporządź dokumentację z ich realizacji. Poszczególne etapy działań prowadzących do usunięcia usterki udokumentuj wykonaniem zrzutów z ekranu. Zrzuty z ekranu wydrukuj (2 zrzuty na stronie). W nagłówku tekstowym każdą ze stron podpisz cyfrowo swoim numerem PESEL. Zapisz dokument zawierający wykonane zrzuty ekranu do utworzonego przez siebie pliku o nazwie odpowiadającej Twojemu numerowi PESEL w katalogu głównym na dysku C:\.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Listę przyczyn usterki systemu komputerowego.
 4. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterki systemu.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierać:

 1. Wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki systemu udokumentowany zrzutami ekranu.
 2. Wskazania dla użytkowników komputera.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK INFORMATYK - Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1 CZERWIEC 2008)    (DARMOWY)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK - CZERWIEC 2008
Przykładowe rozwiązanie (Zadanie nr 1)

TYTUŁ:

Projekt realizacji prac mających na celu zdiagnozowanie, naprawę i konfigurację systemu komputerowego.

ZAŁOŻENIA:

 • Komputer musi zostać naprawiony na miejscu u klienta bez ingerencji w elementy elektroniczne (bez zdjęcia obudowy)
 • Nie można wykonać reinstalacji systemu komputerowego ani formatowania dysku
 • Komputer na co dzień podłączony jest do sieci lokalnej LAN i Internetu, ale obecnie nie ma dostępu do sieci
 • Zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Proffesional PL
 • Zawartość katalogów: POKOJE, PROMOCJE, REZERWACJE zawierają bardzo ważne dane, które nie mogą zostać utracone
 • Osoby pracujące na komputerze używają do logowania konta Administrator z hasłem dostępu 123456, oczekuje się utworzenia odrębnych kont odpowiednio skonfigurowanych i zabezpieczonych
 • Inspektor ma otrzymać konto z uprawnieniami administratora i nieograniczonym dostępie do zasobów komputera (w tym do katalogów POKOJE, PROMOCJE, REZERWACJE.
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

LISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTERKI:

 • Zainfekowanie systemu operacyjnego przez szkodliwe oprogramowanie typu wirusy, spyware, adware, rootkit, trojan
 • Brak włączonej zapory ogniowej typu firewall w systemie operacyjnym
 • Brak zainstalowanego programu antywirusowego
 • Brak aktualnych baz programu antywirusowego
 • Program antywirusowy może być zainstalowany, ale nie pracuje w trybie monitora (ochrona w czasie rzeczywistym)
 • Brak zainstalowanego programu typu antyspyware, aktualizacji lub trybu monitora.
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

WYKAZ DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO USUNIĘCIA USTERKI:

 • Uruchomienie komputera w trybie normalnych w celu wstępnego zdiagnozowania objawów usterki podanych przez pracownika hotelu
 • Uruchomienie ponowne komputera i sprawdzenie ustawień BIOSU, ewentualne ustawienie odpowiednich parametrów lub przywrócenie ustawień domyślnych.
 • Założenie hasła na dostęp do BIOSU
 • Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym
 • Sprawdzenie rejestru systemu programem regedit
 • Sprawdzenie programów uruchamianych automatycznie podczas startu systemu i wyłączenie niepotrzebnych usług (narzędzie msconfig)
 • Sprawdzenie za pomocą menadżera zadań uruchomionych procesów
 • Instalacja programu antywirusowego
  (www.EgzaminZawodowy.info)
 • .............................CIĄG DALSZY W PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOM. - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Ośrodek sportowo-wypoczynkowy otrzymał zamówienie na całodzienne wyżywienie czterdziestoosobowej grupy chłopców w wieku 13 - 15 lat. Organizatorzy wypoczynku uzgodnili jadłospis dzienny.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z organizacją i przygotowaniem dania zasadniczego obiadu. Oblicz zawartość białka (ogółem i zwierzęcego) w daniu zasadniczym i w jadłospisie dziennym. Oceń jakość żywienia w odniesieniu do ilości i jakości białka w zaplanowanym jadłospisie wiedząc, że dobowa norma białka dla chłopców w wieku 13 - 15 lat wynosi 95 g, w tym białka pochodzenia zwierzęcego 50 g. Sporządź wykaz prac obejmujących przygotowanie obiadu.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł.
 2. Założenia - dane niezbędne do opracowania projektu realizacji prac.
 3. Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty niezbędne do przygotowania dania zasadniczego obiadu dla 40 osób.
 4. Kalkulację jednostkowego i całkowitego kosztu dania zasadniczego z uwzględnieniem dodatkowego kosztu 5% ryczałtu na przyprawy.
 5. Opis metod i technik obróbki surowców i półproduktów, niezbędnych do wykonania potraw wchodzących w skład dania zasadniczego oraz wykaz zastawy stołowej potrzebnej do jego wydania 40 chłopcom w sposób jednoporcjowy.
 6. Ocenę jakości żywienia w odniesieniu do ilości i jakości białka w zaplanowanym jadłospisie (obliczenia należy wykonać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
 7. Wykaz kolejnych prac obejmujących przygotowanie obiadu z uwzględnieniem czynności mających wpływ na jakość żywienia i ekspedycję potraw.
  (Wykaz może być sporządzony np. w formie schematu blokowego lub listy prac).

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK HANDLOWIEC - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2008   (DARMOWY)
TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK HANDLOWIEC - CZERWIEC 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego „PAJACYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie województwa mazowieckiego. W ciągu kilkuletniej działalności hurtownia nawiązała stałą współpracę z kilkoma większymi sklepami detalicznymi w województwie. Hurtownia ma zamiar nawiązać także stałą współpracę z siecią niepublicznych przedszkoli. W związku z tym planuje szeroką akcję promocyjną, w której zastosuje instrumenty promocji skierowane do sieci przedszkoli oraz dzieci i ich rodziców.

W drugiej połowie maja 2008 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

- 16 maja 2008 r. roku hurtownia otrzymała dostawę zamówionych wcześniej u producenta gier planszowych „Krasnal” towarów wraz z fakturą VAT nr 56/08,
- otrzymany towar hurtownia przyjęła do magazynu wystawiając dowód księgowy Pz,
- dokonano korekty stanów towarów w kartotekach magazynowych,
- 17 maja 2008 r. hurtownia otrzymała zamówienie nr 45/05/08 od Przedszkola „Miś”,
- hurtownia zrealizowała zamówienie Przedszkola „Miś” wysyłając potwierdzenie zamówienia nr 45/05/08 w dniu 20.05.2008 r. termin realizacji zamówienia 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia,
- hurtownia zaplanowała działania promocyjne.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uzupełnieniem asortymentu, sprzedażą i promocją towarów PHH „PAJACYK” Sp. z o.o.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania i dokumentacji.
 3. Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu w PHH „Pajacyk” oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane przyjęciem zakupionych towarów (Pz, kartoteki magazynowe).
 4. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów PHH „PAJACYK” Sp. z o.o.
 5. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów PHH „Pajacyk” (potwierdzenie zamówienia, faktura VAT, Wz, kartoteki magazynowe),
 6. Wykaz instrumentów promocji skierowanych do sieci przedszkoli oraz do dzieci i ich rodziców.
 7. Jednostronicową propozycję oferty handlowej towarów w języku obcym* sporządzoną na załączonym papierze samokopiującym.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2008   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI - STYCZEŃ 2008
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy)

Jesteś pracownikiem biura paszportowego w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim.
W dniu 12 grudnia 2007 r. zgłosiła się interesantka do siedziby Starostwa w celu złożenia podania o powtórne wydanie dokumentu paszportowego. Poprzednio wydany paszport stracił ważność.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

Projekt realizacji prac egzaminu zawodowego powinien zawierać:

 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
 2. Założenia do projektu realizacji prac. czyli dane wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
 3. Wykaz czynności, które musi wykonać pracownik biura przed przyjęciem wniosku o wydanie dokumentu paszportowego
  Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć interesant ubiegający się o wydanie paszportu.
 4. Ocenę poprawności dostarczonych przez interesanta dokumentów oraz opis podjętych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 5. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do obsługi interesanta ubiegającego się o wydanie paszportu.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 397 z 403 << < 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Lilyanna
19/01/2019 00:39
storczyk2018 Ja miałam kilka lat temu a co byś chciała wiedzieć o tym egzaminie? smiley
kwiecienjola
18/01/2019 22:26
hej mial juz ktos praktyczny Z.20
AgataC
18/01/2019 17:18
Ma ktoś praktyczny A. 68
storczyk2018
18/01/2019 12:41
Czy ktoś miał już 26 praktyczny smiley
Andrzejwysyn
18/01/2019 12:19
kto ma jutro praktyczny z A.25
Aleksandraxyz
17/01/2019 21:01
jakie zadanie z rachunkowości ? obojętnie?
brunetka1987
17/01/2019 18:36
Czy ma ktoś zadanie z egzaminu praktycznego Technik Rachunkowosci?
zyloo12
17/01/2019 18:28
Pisał ktoś już egzamin a26 ?
LosBaratolos
17/01/2019 12:36
Pisał ktoś dziś na komputerach B.30? Pw
julia_sz01
17/01/2019 11:19
co tam smiley
julia_sz01
17/01/2019 11:19
joo
smiley
pwolinski
17/01/2019 11:19
l;jknjsdgdlkicvsmileysmileysmiley
smiley
sandrv
17/01/2019 11:18
hejka
boandzi
17/01/2019 09:29
A dobrze Roblox, podaj nazwe to pogramy w robloka smileysmiley
roblox
17/01/2019 07:56
co tam u wassmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
roblox
17/01/2019 07:51
nie wiem:sl
eep:
WOOOOOGIN
17/01/2019 07:49
co my mamy robić ?
roblox
17/01/2019 07:49
siemasmileysmileysmileysmileysmileysmiley
wadinshon
17/01/2019 07:46
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley:
)smileysmileysmileysmileysmiley
MACIAZ
17/01/2019 07:45
smiley