Nawigacja
TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.13 - EE.11 - INF.7 - INF.2) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹD...   (DARMOWY)
TECHNIK TELEINFORMATYK

TECHNIK TELEINFORMATYK (kwalifikacja E.13 - EE.11 - INF.7 - INF.2) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wykonaj modernizację lokalnej sieci komputerowej zgodnie z wytycznymi:
1. sprawdź poprawność wykonania kabla połączeniowego znajdującego się na stanowisku, wyniki testu zapisz w Tabeli 1. Mapa połączeń,
2. wykonaj kabel połączeniowy, prosty zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B,
3. skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej stacji roboczej zgodnie z ustawieniami protokołu TCP/IP urządzenia dostępowego AP (Access Point)1,
4. połącz wykonanym kablem stację roboczą z urządzeniem dostępowym przez przeglądarkę www,
Uwaga: po nawiązaniu połączenia stacji roboczej z urządzeniem dostępowym zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną, przez podniesienie ręki, wykonanie tego etapu prac. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną przystąp do dalszych czynności,
5. skonfiguruj urządzenie dostępowe AP do pracy w sieci, uwzględniając że:
- sieć bezprzewodowa powinna mieć nazwę (SSID): Egzamin_x gdzie x - numer stanowiska egzaminacyjnego,
- sieć powinna pracować na kanale 6 i stosować szyfrowanie WPA2 z hasłem PESEL (PESEL to twój numer PESEL),
- adres IP interfejsu AP powinien wynosić: 10.0.0.x gdzie x - numer stanowiska egzaminacyjnego,
- maska: 255.255.255.0
- brama: 10.0.0.254
6. podłącz urządzenie dostępowe AP do istniejącej infrastruktury sieciowej - gniazda opisanego symbolem serwer,
7. ...............................................

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY CZERWIEC 2013
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?