Nawigacja
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr...   (DARMOWY)
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (kwalifikacja Z.3 - MS.3 - BPO.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Na podstawie analizy "Umowy o świadczenie usług konwojowych" oraz wyciągu z rozporządzenia, wypełnij arkusz Organizacja ochrony konwoju. Następnie opracuj zasady postępowania członków konwoju w przypadku napadu na bankowóz, dokonując wpisów w formularzu Instrukcja postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wypełnij tabelę Wykaz czynności zabronionych konwojentom.

UMOWA o świadczenie usług konwojowych
Zawarta w dniu 12.05.2015 r w Lędowie Królewskim pomiędzy:
Bank Pomocy Regionalnej z siedzibą: ul. Kasztanowa 1, 23-527 Lędowo Królewskie
reprezentowanym przez Maciej Kwiatkowski
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Big Power - Agencja Ochrony Mienia z siedzibą: ul. Filipa Wielkiego 8, 28-100 Krasienin
reprezentowanym przez
Dariusz Kowalski
zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ 1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na ochronie transportu wartości pieniężnych w dniu 25.06.2015 r. na trasie Pruszcz Gdański - Gdynia o długości 40 km.
2. Przedmiotem ochrony będzie transportowana kwota pieniędzy w wysokości 11 828 000 złotych. Słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, tj. 25 jednostek obliczeniowych.
§ 2
......

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY STYCZEŃ 2015
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?