Nawigacja
TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK LEŚNIK (kwalifikacja R.13 - RL.13 - LES.2) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Sporządź plan odnowienia działki zrębowej powstałej w wyniku przeprowadzonych prac pozyskaniowych (rębnia Ib) na terenie Nadleśnictwa Białe, w Leśnictwie Mrowino, w oddziale 184c. W planie należy uwzględnić koszt zabezpieczenia repelentem sadzonek gatunku głównego przed szkodami od zwierzyny płowej.
Na podstawie treści zadania egzaminacyjnego, opisu planowanych robót i zamieszczonych tabel:
- wypisz czynności niezbędne do odnowienia działki zrębowej,
- zapisz skład gatunkowy uprawy z wyszczególnieniem gatunku głównego, domieszkowego uszlachetniającego i pomocniczego, powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gatunki oraz zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy,
- narysuj szkic odnawianej powierzchni z uwzględnieniem rozmieszczenia poszczególnych gatunków w przyjętej formie zmieszania wraz z legendą,
- zapisz formę zmieszania i więźbę sadzenia poszczególnych gatunków oraz oblicz koszt materiału sadzeniowego i repelentu,
- oblicz wartość zaplanowanych czynności (prac),
- oblicz koszt wykonania planu odnowienia.
UWAGA: Obliczenia należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku.
Do rozwiązania zadania wykorzystaj tabele zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?