Nawigacja
TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.1...   (DARMOWY)
TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.30 - BD.21 - BD.24 - BD.25 - BD.30 - BUD.25 - BUD.15 - BUD.14 - TKO.4) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Za pomocą programu do kosztorysowania sporządź kosztorys ofertowy na wykonanie słupów żelbetowych w jednokondygnacyjnej hali przemysłowej przedstawionej na rysunku.
Kosztorys ofertowy wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robót, dokumentacją rysunkową oraz podanym cennikiem materiałów i sprzętu. Do kalkulacji zastosuj metodę szczegółową.
Wydruk kosztorysu powinien zawierać: wypełnioną stronę tytułową, przedmiar robót z obliczoną ilością robót i zapisanym działaniem, pełny kosztorys z podsumowaniem, tabelę elementów scalonych. Kosztorys powinien składać się z dwóch działów:
1. Wykonanie słupów o przekroju 0,3 x 0,3 m,
2. Wykonanie słupów o przekroju 0,5 x 0,5 m.
Jako osoba sporządzająca kosztorys podpisz się własnym numerem PESEL.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do wykonania wydruku, po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.
Wydruk dołącz do zadania egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana będzie tylko jedna wersja wydruku. Błędne wydruki należy oznaczyć słowem BRUDNOPIS. Nie będą one podlegały ocenie, pozostaw je na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?