Nawigacja
TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68 - AU.68 - EKA.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020   (DARMOWY)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68 - AU.68 - EKA.1) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W dniu 12 grudnia 2019 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek wpłynął wniosek Katarzyny Majewskiej o przyznanie zasiłku szkolnego na rzecz jej córki Klaudii Majewskiej w związku ze zniszczeniami w pokoju dziewczynki, powstałymi na skutek zalania mieszkania 8 grudnia 2019 r. Pani Katarzyna Majewska samotnie wychowuje córkę - uczennicę VI klasy szkoły podstawowej. Mieszkają razem we Włocławku przy ul. Słonecznej 12 m. 7. Interesantka do wniosku dołączyła „Protokół stwierdzenia zalania mieszkania w dniu 8 grudnia 2019 r.", sporządzony 10 grudnia 2019 r. przez pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt".
Zarejestruj wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Wniosek Pani Katarzyny Majewskiej jest trzydziestą trzecią sprawą z zakresu przyznawania zasiłków szkolnych uczniom, która wpłynęła w 2019 roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Za datę wszczęcia sprawy należy przyjąć datę wpływu wniosku do wydziału.
Sprawdź kompletność złożonych dokumentów, w tym prawidłowość wypełnionego przez interesantkę wniosku. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, sporządź wezwanie do ich usunięcia w terminie 8 dni na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. Za datę sporządzenia wezwania należy przyjąć dzień 19 grudnia 2019 r. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej wpisz swój numer
PESEL.
Wnioskodawczyni uzupełniła w wyznaczonym terminie braki formalne. Po weryfikacji poprawności i kompletności złożonych dokumentów pracownicy Urzędu Miasta Włocławek przeprowadzili w dniu 3 stycznia 2020 r. oględziny lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ulicy Słonecznej 12 we Włocławku, w celu ustalenia zasadności przyznania zasiłku szkolnego. Z wizji lokalnej sporządzono Protokół oględzin lokalu mieszkalnego.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz wyników oględzin lokalu mieszkalnego organ administracji publicznej uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyda decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego dla uczennicy Klaudii Majewskiej. Zasiłek szkolny należy przyznać w maksymalnej wysokości określonej w regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę decyzję administracyjną o przyznaniu zasiłku szkolnego na formularzu - Decyzja o przyznaniu zasiłku szkolnego zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Miejsce przeznaczone do złożenia podpisu i na pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione. Przyjmij za datę sporządzenia decyzji 9 stycznia 2020 roku.
Do wykonania zadania należy zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?