Nawigacja
TECHNIK EKONOMISTA (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ ...   (DARMOWY)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK EKONOMISTA (kwalifikacja A.36 - AU.36 - EKA.5 - EKA.7) - Zadanie praktyczne nr 1 STYCZEŃ 2020 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Zakład Produkcyjny PIOTR sp. z o.o. zajmuje się produkcją krzeseł ogrodowych. Zakład jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Wykonaj prace dla Zakładu Produkcyjnego PIOTR sp. z o.o.
1. Wprowadź plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym na podstawie dowodów księgowych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym operacje gospodarcze dotyczące:
- zakupu materiałów,
- przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu,
- zakupu usługi wynajmu powierzchni biurowych,
- przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu po rzeczywistym koszcie wytworzenia,
- sprzedaży wyrobów gotowych,
- wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu,
- zmian na rachunku bankowym.
3. Sporządź kalkulację kosztów wytworzenia wyrobów gotowych i produktów niezakończonych w tabeli kalkulacyjnej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
4. Oblicz należny podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 19% za grudzień 2019 r.
5. Sporządź i wydrukuj na dzień 31.12.2019 r. PK - Polecenia księgowania dotyczące:
- naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - PK 1/12/2019,
- ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r. - PK 2/12/2019 (grudzień 2019 r. należy traktować jako pełny rok obrotowy).
6. Dokonaj księgowań operacji gospodarczych na podstawie sporządzonych dowodów polecenia księgowania związanych z naliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2019 r.
7. Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2019 r.
8. Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2019 r.
9. Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2019 r. 10. Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto sprzedaży w latach 2017-2018.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?