Nawigacja
TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019   (DARMOWY)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34 - BD.31 - BUD.18) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Dane i zasygnalizowane są cztery punkty 1, 2, 3 i 4 oraz stanowisko pomiarowe S. Wysokość stanowiska S wynosi Hs = 100,00 m.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie S, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomych: ds-1, ds-2, ds-3, ds-4,
- przewyższeń: tu, łi2, h3, łu,
- kątów poziomych: a, P, y.
Dodatkowo zmierz wysokość instrumentu i.
Do pomiaru użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu pomiarowego zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Na podstawie wykonanych pomiarów oblicz:
- wysokości Hi, H2, H3, H4 punktów 1, 2, 3 i 4 metodą niwelacji trygonometrycznej,
- odległości poziome di-2, d2-3, d3-4 z twierdzenia cosinusów.
Po wykonaniu obliczeń wykonaj pomiar kontrolny i zmierz na stanowisku pomiarowym odległości poziome między punktami 1-2, 2-3, 3-4, korzystając z funkcji „pomiar czołówek" w tachimetrze elektronicznym.
Po ustawieniu na instrumencie pomiarowym funkcji „pomiar czołówek" zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiaru kontrolnego.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach i tabelach z następującą precyzją:
- 0,01 m - dla wysokości punktów, odległości i przewyższeń,
- 0,0001g - dla kątów.
10
sporządź profil podłużny fragmentu trasy przechodzącej przez punkty 1, 2, 3 i 4 w skali 1:—
Do sporządzenia profilu podłużnego zastosuj odległości poziome d1-2, d2-3, d3-4, obliczone z twierdzenia cosinusów.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy - odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejsce pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY STYCZEŃ 2019
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?