Nawigacja
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne n...   (DARMOWY)
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (kwalifikacja A.55 - AU.55 - PGF.5) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2019 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

Wydrukuj na maszynie do drukowania cyfrowego dwie dwustronne, ośmiostronicowe, broszury pt. Polskie ssaki o wymiarach netto 195 x 125 mm.
Skorzystaj z pliku o nazwie polskie_ssaki.pdfumieszczonego na pulpicie komputera w zabezpieczonym hasłem A.55_p1 folderze A.55-materiały_01_19.06 oraz przygotowanego podłoża drukowego formatu A3.
Przed drukowaniem wykonaj ekonomiczną impozycję broszury uwzględniającą format i kolejność stronic oraz format zadrukowywanego arkusza. Na impozycji zamieść elementy dodatkowe pozwalające wykonać obróbkę wykończeniową. Kolejność stronic broszury powinna być zgodna z zamieszczonym plikiem PDF.
Po wydrukowaniu broszur zgłoś egzaminatorowi zakończenie pierwszej części zadania, a po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych prac.
Wykonaj obróbkę wykończeniową wydruków pozwalającą uzyskać dwie oprawione zeszytowo, poziome broszury zszyte dwiema zszywkami wzdłuż krótszego boku.
Zadanie wykonaj na stanowiskach do drukowania cyfrowego i obróbki wykończeniowej wyposażonych w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
TEST TEORETYCZNY STYCZEŃ 2019
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?