Nawigacja
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZES...   (DARMOWY)
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO (kwalifikacja M.39 - MG.39 - GIW.9) - Zadanie praktyczne nr 2 WRZESIEŃ 2015 (kwalifikacje w zawodzie)

UWAGA: Arkusz zawiera zadanie z pierwszej wymienionej kwalifikacji, ale jest zgodny także z pozostałymi kwalifikacjami.

W kopalni rud miedzi "Nowa" prowadzi się eksploatację jednoetapowym systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Grubość złoża wynosi do 7 m, a jego nachylenie do 8°. Strop wyrobisk wzmacniany jest kotwami ekspansywnymi. Złoże wybiera się komorami o szerokości do 7 m przy stropie, z pozostawieniem filarów międzykomorowych prostokątnych o wymiarach 7-10 m x 8-38 m. W pasie objętym robotami można wydzielić następujące fazy robót: faza robót rozcinkowych, faza rozwiniętej eksploatacji oraz faza robót likwidacyjnych. W fazie robót likwidacyjnych pozostawia się filary resztkowe o powierzchni przy stropie wynoszącej od 12 do 20 m2. Maksymalna szerokość odsłoniętego stropu przy filarze resztkowym wynosi do 12 m.
Sporządź wykaz czynności, wykonywanych podczas drążenia komory i zapisz je w odpowiedniej kolejności w tabeli 1. Wykaz czynności wykonywanych podczas drążenia komory.
Sporządź wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi do wykonania jednego cyklu drążenia komory i zapisz go w tabeli 2. Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi do wykonania jednego cyklu drążenia komory.
Sporządź wykaz czynności zabudowy kotwi z głowicą rozprężną i zapisz je w odpowiedniej kolejności w tabeli 3. Technologia zabudowy kotwi z głowicą rozprężną.
Zapisz nazwy elementów oznaczonych cyframi na schemacie pola eksploatacyjnego w tabeli 4 na podstawie rys. 1.
Zapisz oznaczenia wycinka frontu eksploatacyjnego w tabeli 5 na podstawie rys. 2.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

 
POBIERZ ZADANIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
Pełna wersja zawiera tylko treść zadania z załącznikami (bez rozwiązania).
Niektóre arkusze dostępne w Portalu nie zawierają KARTY PRACY EGZAMINACYJNEJ.
POBIERZ KLUCZ OCENIANIA DO ZADANIA
 
PODYSKUTUJ NA FORUM

ZOBACZ TEŻ:

Komentarze
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?