Nawigacja
ZADANIA PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZADAŃ MATERIAŁY UCZNIÓW INFORMACJE TESTY TEORETYCZNE
TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2015   (10 punktów)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj obróbkę tarczy dystansowej w dwóch operacjach o numerach 10 i 20.
Operację 10 wykonaj na frezarce konwencjonalnej. Frezarka jest przygotowana i ma zamocowane narzędzie skrawające. Przeprowadź obróbkę dwóch uskoków zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-02.15.05-10 z półfabrykatu o wymiarach ϕ50x14. Po zakończeniu obróbki nie zmieniaj nastawionych przez siebie parametrów skrawania. Pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1-2 w tabeli pomiarów. W celu wykonania operacji 20 przejdź na wskazane przez egzaminatora stanowisko - frezarkę sterowaną numerycznie. Przeprowadź obróbkę na półfabrykacie uzyskanym w poprzedniej operacji zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-02.15.05-20 oraz programem obróbki O307. Program obróbki technologicznej jest przygotowany w formie elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz w formie drukowanej. Zamocuj przedmiot obrabiany i przygotuj frezarkę sterowaną numerycznie do obróbki. Sprawdź i w miarę potrzeby zmień wartości korekcyjne narzędzi. Ustal i wprowadź do sterownika przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika i wybierz go z pamięci maszyny. Sprawdź poprawność programu. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przygotowanie stanowiska do pracy.
Po uzyskaniu zgody przeprowadź obróbkę w trybie SINGLE BŁOCK "blok po bloku". Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 3-5 w tabeli pomiarów. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP zakończenie pracy.
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z użytkowaniem obrabiarek skrawających do metali.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZEŃ 2014   (10 punktów)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 2 STYCZEŃ 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj dwie tuleje na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie z rysunkiem wykonawczym oraz programem obróbki CNC. Ocenie poddana zostanie jedna z wykonanych tulei. Program obróbki technologicznej otrzymasz w formie elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki oraz drukowanej. Wymiary nietolerowane wykonaj zgodnie z odchyłkami w Tabeli 1, d-odchyłki dokładne. Stanowisko obróbkowe masz przygotowane. Sprawdź poprawność zamocowania przedmiotu obrabianego w uchwycie oraz poprawność działania osłon obrabiarki. Po zakończeniu obróbki wykonaj pomiary i uzupełnij Tabelę pomiarów. Podczas wykonywania obróbki przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Zamocuj nóż przecinak i wiertło w głowicy narzędziowej w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj pomiaru wartości korekcyjnych L1 i L2 i wprowadź je do sterownika tokarki. Nóż do toczenia zewnętrznego oraz nawiertak są już zamocowane oraz mają wprowadzone wartości korekcyjne.
2. Zamocuj materiał, ustal i wprowadź wartość przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego do sterownika obrabiarki.
3. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika do pamięci maszyny.
4. Wybierz program z pamięci maszyny.
5. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość wykonania obróbki.
6. Uruchom tokarkę w trybie automatycznym z opcją single block (blok po bloku) i wykonaj pierwszą
tuleję.
7. Dokonaj kontroli wymiarów tulei i wprowadź ewentualne poprawki poprzez zmianę korekcji noży.
8. Wykonaj drugą tuleję w trybie ciągłej pracy automatycznej.
9. Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie, uporządkuj stanowisko pracy.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Na przygotowanym stanowisku wykonaj z płaskownika łącznik zgodnie z rysunkiem M19-01-05.14. Informacje dotyczące odchyłek wymiarów liniowych nietolerowanych (s - średniodokładne) znajdziesz w Tabeli 1, a wymiary średnic wierteł do otworów pod gwinty w Tabeli 2. Po wykonaniu łącznika zmierz wielkości podane w Tabeli pomiarów, wpisz otrzymane wyniki i uporządkuj stanowisko pracy. Podczas wykonywania łącznika przestrzegaj przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Arkusz egzaminacyjny i wykonany łącznik pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014   (10 punktów)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.19) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2014 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj obróbkę sworznia w dwóch operacjach o numerach 10 i 20.
Operację 10 wykonaj na tokarce sterowanej numerycznie zgodnie ze szkicem technologicznym M.19-01.10-14.05 oraz programem obróbki CNC. Program obróbki technologicznej otrzymasz w formie drukowanej oraz elektronicznej na nośniku kompatybilnym z systemem sterowania obrabiarki. Zamocuj przedmiot obrabiany i przygotuj tokarkę sterowaną numerycznie, zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Nóż do toczenia rowka jest już zamocowany i ma wprowadzone wartości korekcyjne. Zamocuj brakujący nóż w głowicy narzędziowej w miejscu wynikającym z programu obróbki, dokonaj pomiaru wartości korekcyjnych L1 i L2 i wprowadźje do sterownika tokarki.
2. Zamocuj przedmiot obrabiany, ustal i wprowadź wartość przesunięcia punktu zerowego przedmiotu do sterownika obrabiarki.
3. Skopiuj program obróbki technologicznej z nośnika do pamięci maszyny.
4. Wybierz program z pamięci maszyny.
5. Dokonaj symulacji obróbki w systemie sterowania obrabiarki. Uwaga. Zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość wykonania obróbki.
6. Uruchom tokarkę w trybie automatycznym z opcją single block (blok po bloku) i wykonaj obróbkę sworznia w operacji 10.
7. Po zakończeniu obróbki pozostaw obrabiarkę w stanie uniemożliwiającym jej przypadkowe uruchomienie i uporządkuj stanowisko pracy.
8. Wykonaj pomiary i uzupełnij pozycje 1, 2, 3 w Tabeli pomiarów.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013   (DARMOWY)
TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK (kwalifikacja M.20) - Zadanie praktyczne nr 1 PAŹDZIERNIK 2013 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj uchwyt metodą ręcznej i maszynowej obróbki skrawaniem metali. W arkuszu egzaminacyjnym znajdziesz rysunek wykonawczy uchwytu, a także informacje o odchyłkach warsztatowych wymiarów nietolerowanych oraz o średnicach narzędzi do otworów rozwiercanych (Tabela nr 1 i Tabela nr 2). Wymiary nietolerowane wykonaj w 14 klasie dokładności IT. Na stanowisku masz przygotowany materiał do wykonania uchwytu, narzędzia traserskie, pomocnicze i skrawające oraz przyrządy pomiarowe.
Podczas wykonywania uchwytu przestrzegaj zasad organizacji pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po wykonaniu uchwytu dokonaj pomiaru uzyskanych w wyniku obróbki wymiarów, a wyniki pomiaru zapisz w Tabeli nr 3.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 3 z 12 < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

olikuj123
27/09/2016 17:03
olikuj123
27/09/2016 16:40
smiley
TIGRA5
27/09/2016 12:48
smiley
TIGRA5
27/09/2016 12:46
http://www.egzaminzaw
odowy.info/artykul-13
99-technik-informatyk
-kwalifikacja-e14-zad
anie-praktyczne-nr-1-
styczen-2016.html
TIGRA5
27/09/2016 12:45
wysle mi ktos zadanie
Diamdiam
26/09/2016 10:19
KUBA POWOLNY! KUBA POWOLNY!
dorciaikasia
23/09/2016 12:50
i like bananna
Kamilla96
23/09/2016 12:49
And You me?
Kamilla96
23/09/2016 12:49
smileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:49
smileysmileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:48
It seems to me smiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:48
he?
dorciaikasia
23/09/2016 12:48
smileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:48
Oł I like You smiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:47
czemu? why?
Kamilla96
23/09/2016 12:47
Have a Nice daysmiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
hehehhee
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
do you like me ?
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
very goodsmileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:46
smileysmileysmiley