Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Z centrali abonenckiej PBX zostały wyprowadzone dwie analogowe linie wewnętrzne oraz linia aparatu systemowego (styk UP0) zakończone na 10-parowej łączówce od strony stacyjnej (górne zaciski łączówki). Linia aparatu systemowego została podłączona do zacisku 1, natomiast analogowe linie abonenckie do zacisków 3 i 7. Do strony liniowej łączówki podłączone są dwa gniazda abonenckie Gl i G2 kablami YTKSY. Do gniazda Gl podłączonajest linia aparatu systemowego, do G2jedna z abonenckich linii analogowych. Sprawdź zgodność zakończonych żył kabli na zaciskach łączówki i w gniazdach abonenckich z opisem zamieszczonym w tabeli 1. Wyniki zapisz w tabeli 2 (druk samokopiujący).
UWAGA: Po wypełnieniu tabeli 2 zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do jej przekazania, a po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności.
Rozbuduj istniejącą instalację teletechniczną zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1. Zakończ kabel YTKSY 4x2^0,5 na łączówce kablowej i w gnieździe G3 zgodnie z tabelą 1. W razie konieczności rozszyj kabel poprawnie.
Podłącz analogowe aparaty telefoniczne do gniazd G2 i G3 oraz aparat systemowy do gniazda Gl. Przeprowadź testy wykonanej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w tabeli 3.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac uporządkuj stanowisko. Aparaty telefoniczne pozostaw podłączone do gniazd.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.36) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Działka ewidencyjna nr 25 w kształcie trapezu znajduje się w województwie o kodzie 03, powiecie o kodzie 15, gminie wiejskiej (2) o kodzie 04 i obrębie ewidencyjnym nr 19. Działkę tę należy podzielić na dwie działki tak, aby wydzielić działkę nr 25/1 niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego i stanowiącą użytek Br-RIVa oraz działkę nr 25/2. Podziału należy dokonać liniami granicznymi równolegle do ścian budynku i odległymi od budynku o 4 m, zgodnie ze szkicem działki nr 25 z projektowanym podziałem. Współrzędne punktów granicznych działki nr 25 oraz narożników budynku mieszkalnego zawarte są w wykazie współrzędnych. Oblicz:
- powierzchnię działki nr 25 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działce,
- długości boków działki nr 25,
- współrzędne X, Y nowych punktów granicznych 211,212,213,
- długości boków działek nr 25/1 i 25/2,
- powierzchnię działek nr 25/1 i 25/2 wraz z rozliczeniem powierzchni użytków i ich klas w działkach. Pola powierzchni działek 25, 25/1 i 25/2 oblicz ze współrzędnych prostokątnych.
Wyniki obliczeń dla długości i współrzędnych X, Y podaj z dokładnością do 0,01 m oraz do 1 m2 dla pól powierzchni.
Sporządź szkic dokumentacyjny podziału działki oraz wypełnij wykaz zmian danych ewidencyjnych, wpisując do niego zestawiony identyfikator działki ewidencyjnej nr 25.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego, niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt wierzchołkowy W jako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych Xw, Yw, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów P i K oraz punktów 1, 2, 3 i 4. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Wpisz pomierzone kierunki do punktów P i K w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone odległości do tych punktów w dzienniku pomiaru długości boków.
Oblicz kąt wierzchołkowy łuku kołowego p oraz długość średnią stycznej głównej T.
Pomierzone kierunki i odległości do punktów 1, 2, 3, 4 i P wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową i oblicz ich współrzędne prostokątne X, Y w układzie stycznej WK do łuku kołowego. Na podstawie obliczonego kąta p oraz obliczonej stycznej głównej T oblicz długość promienia łuku kołowego R oraz długość łuku L.
Wykorzystując długość promienia R, długość łuku L i obliczone współrzędne punktów pośrednich łuku, oblicz miary do ich wyznaczenia metodą biegunową od stycznej ze stanowiska w punkcie P i nawiązaniu na punkt W. Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są trzy punkty 31, 32, 33 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 1966. Współrzędne X, Y punktów 31 i32są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 32, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej d32-33,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania pomiarów.
Oblicz:
- azymut A32.3i i długość d32-3i - ze współrzędnych punktów 31 i 32,
- współrzędne X, Y punktu 33-na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 34 - na podstawie zamieszczonych na szkicu sytuacyjnym położenia punktów31, 32, 33, 34 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 31, 32, 33 i 34 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.32) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.32) - Zadanie praktyczne nr 1 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Na podstawie opisu planowanych robót i rysunku, warunków wykonania robót nawierzchniowych oraz tablic z Katalogu Nakładów Rzeczowych sporządź w przygotowanych tabelach:
- przedmiar robót,
- zestawienie wydajności dziennej maszyn,
- harmonogram pracy maszyn.
Opis planowanych robót:
Na odcinku prostym w planie o długości 150 m zaplanowano wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, której przekrój normalny przedstawiono na rysunku.
W ramach projektowanych robót nawierzchniowych przewidziano wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi na wcześniej przygotowanym podłożu w wykopie (wyprofilowanym i zagęszczonym) oraz pomiędzy uprzednio ustawionymi krawężnikami na ławie z betonu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 254 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bozio
20/10/2016 09:00
smiley
oska785
19/10/2016 17:04
ktoś zdaje masażyste w styczniu ?
xasiax
16/10/2016 23:48
Reszte mam tak samo smiley
xasiax
16/10/2016 23:46
Mi nie wyszło z groszami za koszt akrobacji
matilogistyk
16/10/2016 19:03
Jakie wyniki macie w A 32
Kpszt akrobacji mam z groszami.
Służby to 30 osób.
A przelew to ta pierwsza kwota i tylko jedna
bobekos1
16/10/2016 10:52
Nie powiodła mi się praktyka z BHP Z.13 latem tego roku. Zapisałem się na najbliższą poprawkę to kiedy dokładnie ją napiszę...? smiley
adrianado1
16/10/2016 08:43
ja
martyna1996rok
15/10/2016 21:59
pisał ktos egzamin R* poprawke technik ochrony środowiska?
Elaela
14/10/2016 11:14
Witam wszystkich...ma ktoś może testy na tech.leśnik ? Tu nie ma niestety smiley
kamil19931510
13/10/2016 10:10
zrobiłem test cukiernictwa i miałem 27/27 czyli 100% hah
smiley
kamil19931510
13/10/2016 10:09
hejka!!smiley
smiley
glory_1994
12/10/2016 09:51
"filonek" - ja pisałam a61 praktyke
Acusia
12/10/2016 07:34
Ja pisałam a.31 i a32 ile wam wyszło ???
filonek
11/10/2016 22:14
hallo, kto pisał egzamin z kosmetyki A.61 . jonoforeza
Agnielu
11/10/2016 22:01
Ja pisałam egzamin praktyczny z agrobiznesu :-)
zsoizB
11/10/2016 20:31
smiley
maka paka
11/10/2016 18:59
pisał ktoś poprawkę z a 30 dzisiaj o 16 ?
uczen77
11/10/2016 18:02
Kto dziś (11 pazdziernik) pisał egzamin praktyczny z agrobiznesu ? smiley
zoltaros
11/10/2016 11:15
jak myślicie co będzie na z13
pumaa17
11/10/2016 09:34
ja jestem z13