Nawigacja
TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK (kwalifikacja E.12) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów i ustawień personalnych . W tym celu:
1. Przeprowadź krótki test zainstalowanego dysku twardego:
UWAGA: do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
- zainstaluj program GSmartControl oraz przeprowadź autotest, sprawdzający, czy występują problemy z dyskiem. Wykonaj zrzut potwierdzający wynik wykonanego testu, a następnie zapisz go w postaci pliku graficznego pod nazwą Test_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
- przy użyciu programu GSmartControl wygeneruj raport zawierający wszystkie informacje o badanym dysku. Raport zapisz pod nazwą dysk_1.txt na nośniku USB opisanym EGZAMIN
- w tabeli Ocena dysku zapisz wnioski na temat stanu badanego dysku zawierającejego ocenę do dalszej eksploatacji zestawu komputerowego. W uzasadnieniu uwzględnij wyniki przeprowadzonych wcześniej testów.
2. Korzystając z dostępnego oprogramowania, utwórz w edytorze tekstu plik zawierający wskazania dla klienta (użytkownika systemu komputerowego) dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera podłączonego do Internetu. Plik zapisz w formacie PDF pod nazwą wskazaniapdf na nośniku USB opisanym EGZAMIN

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 4 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego, niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt wierzchołkowy Wjako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych Xw, Yw, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów PŁ i KŁ oraz punktów 501, 502, 503 i 504. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów. Wpisz pomierzone kierunki do punktów PŁ i KŁ w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone odległości do tych punktów w dzienniku pomiaru długości boków. Oblicz kąt wierzchołkowy łuku kołowego p oraz długość średnią stycznej głównej T.
Pomierzone kierunki i odległości do punktów 501, 502, 503, 504 i PŁ wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową i oblicz ich współrzędne prostokątne X,Yw układzie stycznej WKŁ do luku kołowego. Na podstawie obliczonego kąta p oraz obliczonej stycznej głównej T oblicz długość promienia łuku kołowego R oraz długość łuku L.
Wykorzystując długość promienia R, długość łuku L i obliczone współrzędne punktów pośrednich łuku, oblicz miary do ich wyznaczenia metodą biegunową od stycznej ze stanowiska w punkcie KŁ i nawiązaniu na punkt W. Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 3 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz wybrane punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy kolejowej oraz oblicz miary do ich drugiego niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt początkowy łuku P jako stanowisko tachimetru pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów W, Ki 104.
Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu poprzez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania pomiarów przewodniczącemu ZN.
Pomierzone kierunki do punktów W, K, 104 wpisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych, a pomierzone
odległości w dzienniku pomiaru długości boków.
Oblicz:
- średnie kąty - i W-P-104 (8104),
- średnie długości boków P-W iP-104,
- współrzędne płaskie punktu 104 (Xio4, Y104),
- długość promienia łuku kołowego R,
- błąd średni określenia długości promienia łuku kołowego mit, przy założeniu, że błąd pomiaru kąta ma/2 = 0,0020g, a błąd pomiaru długości stycznej mi =5 mm,
- długość łuku kołowego L,
- miary do wyznaczenia położenia punktów pośrednich 101, 102, 103, 104 metodą ortogonalną od stycznej z początkiem w punkcie P i kierunkiem na punkt W; punkty te są rozmieszczone na łuku kołowym wjednakowych wzajemnie odległościach,
- długości cięciwl03-104 oraz 104-K.
Uzupełnij szkic dokumentacyjny o pomierzone i obliczone wielkości.
Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm z wyjątkiem obliczenia błędu średniego określenia długości promienia łuku, dla którego obliczenia prowadź z dokładnością do 1 mm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 2 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

W ramach pomiaru kontrolnego pomierz punkty pośrednie łuku kołowego fragmentu trasy drogowej oraz oblicz miary do ich drugiego niezależnego wyznaczenia położenia.
Wykorzystując punkt środkowy O jako stanowisko tachimetru, o znanych współrzędnych X0, Y0, pomierz kierunki oraz odległości poziome w trybie bezlustrowym do punktów P i K oraz punktów 201, 202, 203 i 204. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do wykonania pomiarów przewodniczącemu ZN.
Kąt poziomy pomiędzy punktami P i K pomierz w jednej serii, w dwóch położeniach lunety. Wyniki pomiaru zapisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych. Odległości pomierzone do punktów P i K wpisz w dzienniku pomiaru długości boków. Punkty 201, 202, 203 i 204 pomierz metodą biegunową w nawiązaniu do punktów P i K. Wyniki pomiaru wpisz w dzienniku pomiaru punktów metodą biegunową. Oblicz:
- współrzędne prostokątne X, Y punktów 201, 202, 203, 204 i K, rozmieszczonych na łuku kołowym wjednakowych wzajemnie odległościach,
- kąt zwrotu stycznych a,
- średnią długość promienia R,
- długość łuku kołowego L,
- błąd średni określenia długości łuku kołowego mL, przy założeniu, że błąd pomiaru kąta wynosi ma= 0,0020g, a błąd pomiaru długości promienia mR=5 mm,
- azymut AP.K boku (cięciwy) P-K,
- miary do wyznaczenia położenia punktów pośrednich metodą ortogonalną od cięciwy P-K z początkiem w punkcie P i kierunkiem na punkt K.
Uzupełnij szkic dokumentacyjny o pomierzone i obliczone wielkości.
Pomiary i obliczenia prowadź z dokładnością do 1 cm, z wyjątkiem obliczenia błędu średniego określenia długości łuku, dla którego obliczenia prowadź z dokładnością do 1 mm.
Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, sprzęt i instrument pomiarowy odłóż w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 5 CZERWIEC 2016 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są trzy punkty 15, 16, 17 będące punktami granicznymi czworokątnej działki o numerze 2207. Współrzędne X, Y punktów 15, 16są znane i podane w tabeli.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie 16,w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomej di6-i7,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś, przez
podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiaru.
Oblicz:
- azymut A16.15 i długość di6_i5 - ze współrzędnych punktów 15 i 16,
- współrzędne X, Y punktu 17-na podstawie wyników wykonanych pomiarów,
- współrzędne X, Y punktu 18 - na podstawie zamieszczonych na szkicu położenia punktów 15, 16, 17,18 wyników pomiarów wykonanych metodą domiarów prostokątnych.
Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach.
Sporządź szkic sytuacyjny położenia punktów 15, 16, 17i 18 oraz uzupełnij go wynikami pomiarów i obliczeń. Po zakończeniu pomiarów uporządkuj stanowisko pracy, odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 6 z 264 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

enterrer
06/12/2016 21:55
Edwardowiak
05/12/2016 19:30
potrzebne odpowiedzi M.43 nr 1 czerwiec 2016
krystyna11
05/12/2016 13:33
Odpowiedzi potrzebuję z roku 2015 !!!
krystyna11
05/12/2016 13:32
young_again_97
04/12/2016 22:06
byłabym BARDZO wdzięczna o napisanie co było na praktycznym próbnym z reklamy teraz bo mam jutro egzamin smiley
young_again_97
04/12/2016 22:03
Siemka smiley czy jest tu ktoś kto pisał teraźniejszy próbny egzamin praktyczny z technika organizacji reklamy? (sesja jesienna 2016) smiley
daaanoneeeek
04/12/2016 21:26
smileysmiley
masazysta188
04/12/2016 20:03
ne umie nic, nie zdam
masazysta188
04/12/2016 20:02
tak bardzo źle
smiley
matkomatuchno
04/12/2016 18:46
smiley
Agga098
04/12/2016 18:08
HEj
Maaadzixxx
04/12/2016 16:15
3310012
Maaadzixxx
04/12/2016 16:14
smiley
kazek1703
04/12/2016 12:44
smiley
aniole89
03/12/2016 20:51
Ma ktoś wypełniony dzienniczek praktyk zawodowych dla asystentki stomatologa???
Edimama
03/12/2016 20:38
a ja potrzebuję dla terapeuty zajęciowego czerwiec 2014 klucz do pani ewy zięby smiley ma ktoś może?
agnieszka1605
02/12/2016 21:51
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - CZERWIEC 2014
Zadanie nr 1 (egzamin zawodowy) moze ktoś przesłać na e-maila rozwiązanie
dorciaikasia
02/12/2016 13:01
pisze ktos a . 18 ??
dorciaikasia
02/12/2016 12:59
nuda co nie ? godejcie c omy swojskie baby !
dorciaikasia
02/12/2016 12:59
jak tam dziopy ? he ?